Skip to content

Pancasila az emberi méltóság alaptörvénye

A Buddhista Etika távlatai a világi életben megtalálható a Buddha egész tanításában. A világban végbemenő események sok embert elgondolkoztatnak, mert az általános erkölcs egyre jobban kezd az emberek gondolkozásából eltűnni. Magát a szót “erkölcs” és annak jelentését egyre jobban elfelejtik. Így az erkölcsi érzékek is egyre jobban eltompulnak. Egyre kevésbé képesek a jó és rossz között különbséget tenni, helyes cselekedeteket véghez vinni, helyes kapcsolatokat teremteni és vállalni a tetteik következményét. Az erkölcsbe beletartozik az erkölcsi jog, erkölcsi érzék, felelősségvállalás, erkölcsi önbecsülés és erkölcsi győzelem.
A világban végbemenő események arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az emberi erkölcs egyre jobban csökken. Úgy a férfiak mint a nők, öregek és fiatalok, tanultak és tanulatlanok, intelligensek és unintelligensek között, fajra, vallásra való tekintet nélkül. Falvakban, városokban, országokban egyaránt. A világi törvények és szabályok ellenére az emberek nem érzik magukat és javaikat biztonságban. Nagyon kevés ember az, akiben ne lenne félelem. Azt gondolhatnánk, hogy minden ember fél a természeti katasztrófáktól. Sajnos ez nem így van. Az emberek legjobban a gátlástalan, udvariatlan emberektől félnek, akikre az önzés, mohóság, erkölcstelenség, nemtörődömség jellemző. Akik elhanyagolják a kötelességüket, nem törődnek mások jogaival és ezáltal megkeserítik mások életét.
Legjellemzőbb példák erre: fegyverek gyártása, rablás, csalás, fosztogatás, zsarolás, jogfosztás, fenyegetés, kínzás, gúnyolódás, nemi erőszak, gyermekek megrontása, gyermekek kínzása, a családok, öregek, betegek elhagyása, kegyetlenség és gyilkosság a megszületett és meg nem született ellen, pornográfia és sorolhatnánk még kitudja meddig. Ezek a bűnözők vagy nem tanultak erkölcsöt, vagy úgy gondolják, hogy az erkölcs teljesen idejét múlta. Mégpedig azért, mert a mai modern világban a tudomány mai állása és fejlődése folytán az ember civilizáltabb. Valóban, az ember materiálisan sokat haladt előre, de sajnos spirituálisan visszaesett. Ez abban mutatkozik meg, hogy gondolatilag a tudományos eredményeket nem képes az igazságnak megfelelően az emberek javára fordítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy akik a Buddha Dharmát követik, tanítják, ne csak szóban hanem jó példával is tanítsák a Buddhista Etikát. A Buddha az erkölcsöt egy egyszerű tanáccsal magyarázta meg fiának Sramana Ráhulának:
“Ha valamit tenni akarsz, először elmélkedj azon, hogy a tett nem lesz károdra, vagy más kárára, vagy mindkét fél kárára. Ha a tett szenvedést okoz, ne tedd meg! “
“Ha a tett örömet és nem kárt okoz, ismételd meg újra és újra!”
Ez megmutatja, hogy mielőtt cselekednénk, vizsgáljuk meg, hogy a cselekedet hogyan érint bennünket és másokat.
Az a személy aki gyakorolja a Buddhista etikát a mindennapi életben, kitartó szorgalommal, az saját maga megtanulja az önbizalmat. Az etikát amit a Buddha tanított nem nehéz megérteni, sem pedig követni a mindennapi életben. A felnőttek feladata, hogy megtanítsák a fiatalokat az etika gyakorlására. Az Ötös Fogadalom és a Nemes Nyolcrétű Ösvény gyakorlásával a mindennapi életben, elérjük a békességet és harmóniát az emberek között.

 1. Az élet drága minden élőlény számára. Senkinek sincs joga más életét elvenni semmilyen okból. Sajnos vannak emberek akik megölnek másokat különféle indokkal. Emberi jogra, vallásra, békére, fajra, népességcsökkentésre stb. hivatkozva. A mai időkben már gyermekek ölnek gyermekeket, szülők ölik a gyermeküket, gyermekek ölik a szüleiket. Ha szeretet, együttérzés, jóindulat, kedvesség és békesség lenne a családokban, a gyermekek természetesnek vennék azt, hogy ne ártsanak másoknak. Képesek lennének mérlegelni tetteik következményét. Az erkölcsi normák természetesek lennének számukra. Már gyermekkorban kialakulna bennük a helyes megértés, helyes gondolat és ezáltal a helyes cselekedet.
 2. A lopás kezdve a csokoládéval, kisebb játékokkal később elvezethet a nagyobb lopáshoz, rabláshoz, fosztogatáshoz, csaláshoz, zsaroláshoz. A mások javainak tiszteletben tartása otthon és az iskolában. Jólelkűnek a szegényebbek iránt, önzetlennek, egyszerűnek, őszintének, megbízhatónak lenni, ezeket a tulajdonságokat már otthon, kisgyermekkorban képes gyakorolni.
 3. A harmadik előírásnak a megszegése katasztrofális állapotokat idézett elő az egész világon. A házastársak hűtlensége a családok széthullásához, a gyermekek elhanyagolásához vezet. nem beszélve a fertőző nemi betegségek terjedéséről. Az AIDS terjedése a világon legalább annyi embert pusztított el mint egy nukleáris háború. Gyermekek, feleségek, férjek, öregek és ártatlan betegek, akik soha ezt a szabályt meg nem szegték, áldozatul esnek ennek a halálos fertőzésnek. Gyermekek megrontása, nők megerőszakolása, vérfertőzés és más helytelen szexuális viselkedés egyre jobban terjed az egész világon. Úgy Keleten mint Nyugaton. Ezek a bűnözők mind felnőttek és nem gyermekek. Az önkontroll hiánya, a jó és rossz közötti különbségtétel meg nem értése, az önzés, pénzéhség odáig fajult, hogy nem csak az illető önmaga, de mások biztatásával követi el gyalázatos tetteit. Azok a gyermekek akik állandóan ilyen környezetben élnek teljesen természetesnek gondolják ezt a viselkedést. Ahelyett, hogy helyes irányban fejlődnének, tudtukon kívül megszegik ezt az előírást saját maguk és mások kárára.
 4. A beszéd az ami által az emberek kapcsolatot teremtenek egymással. A helyes beszéd, kedvesség, őszinteség, szavahihetőség, gyengédség, barátságosság, és ide tartozik az írott és nyomtatott beszéd is. Könnyen gyakorolható ha már kezdetben a gyermeket a 4. szabály szerint tanítjuk. Ha a gyermek ilyen környezetben nő fel, kerülni fogja a trágár, sértő és obszcén szavakat mert személyéhez nem méltónak érzi. Meggondolt, meggyőző, mindenki által elfogadható, kedves, egyértelmű szavakat fog használni. Ebből látszik, hogy a Nemes Nyolcrétű Ösvényen már az egészen fiatal gyermek is képes elindulni.
 5. Az ötödik szabály a tartózkodás a bódító, kábító szerek használatától. Hogy miért? Megtalálható a Nemes Nyolcrétű Ösvényben. Kábító és bódító szerek hatása alatt az ember nem lesz képes megvalósítani a helyes gondolkodást, megértést, életmódot, cselekvést és törekvést. Elveszti testi és szellemi önuralmát. Veszélyeztetve önmaga és mások testi épségét.
  Ez a probléma egyre nagyobb méreteket ölt a Föld minden részén. Korra, nemre, vallásra, fajra való tekintet nélkül. Családok mennek tönkre aminek a gyermekek látják kárát. A kábítószer hatására különböző bűncselekmények száma egyre magasabb lesz (rablások, testi sértések, gyilkosságok, kegyetlenkedések).
  Azok a bűnözők akik ezeket a szereket gyártják és forgalmazzák, kegyetlen, kapzsi, nemtörődöm alakok, akik embertársaik kárára gazdagodnak meg. Ezekkel szemben a törvény szinte teljesen tehetetlen.
  Mindez az erkölcsi hanyatlás eredménye, ami az egészséges gondolkodás, emlékezés, akaraterő, testi és szellemi egészség hanyatlásához vezetett. Ezáltal megsokszorozva a szenvedést az emberek világában.

Ezen dolgok megértése után, senki nem tekintheti az Ötös Fogadalom betartását és a Nemes Nyolcrétű Ösvény követését vallási fanatizmusnak, ami a vak hitből származik. A szerető kedvesség, együttérzés, erőszakmentesség és türelem táplálja az erkölcsöt. Nincs olyan ember a világon aki ne erre vágyna, nem ezt szeretné érezni maga iránt. A Buddha által ránk hagyott Tanítás az, aminek segítségével mindez elérhető. Teljesen rajtunk múlik annak felismerése és követése.

Boddhicitta