Skip to content

Huszonegyedik kisebb előírás:

SZÚTRA:

A HUSZONEGYEDIK KISEBB ELŐÍRÁS MEGTILTJA A GYŰLÖLETBŐL FAKADÓ ÜTLEGELÉST ÉS A BOSSZÚÁLLÁST. A BUDDHA TANÍTVÁNYA NEM FIZETI VISSZA A HARAGOT HARAGGAL, AZ ÜTÉST ÜTÉSSEL. MÉG HA EGY GYILKOS AZ APJÁT, AZ ANYJÁT, TESTVÉRÉT VAGY A HATFÉLE KÖZELI ROKON VALAMELYIKÉT MEG IS ÖLNÉ, MÉG AKKOR SEM ÁLL BOSSZÚT. MÉG HA ORSZÁGÁNAK VEZETŐJÉT ÖLNÉK MEG, AKKOR SEM SZABAD BOSSZÚT ÁLLNIA. MEGÖLNI EGY LÉNYT BOSSZÚÁLLÁS CÉLJÁBÓL, ELLENTMOND A GYERMEKI ODAADÁS ÚTJÁNAK. MINDEZEN FELÜL A BODHISZATTVÁK. NEM TARTHATNAK RABSZOLGÁKAT, SZOLGÁKAT, NEM VERHETNEK MEG LÉNYEKET, NEM SZIDALMAZHAZHATJÁK ÉS NEM SÉRTEGETHETIK ŐKET, MERT HA ÍGY TESZNEK, ÚGY CSAK GYARAPÍTJÁK A HÁROM KARMIKUS BŰNT, VALAMINT A SZÁJJAL (NYELVVEL) ELKÖVETETT BŰNÖKET. MÉG KEVÉSBÉ SZABAD A BÓDHISZATTVÁNAK SZÁNDÉKOSAN ELKÖVETNIE A HÉT LÁZADÓ CSELEKEDET BÁRMELYIKÉT! EZÉRT, HA A BÓDHISZATTVA-SZANGHA TAGJA HÍJÁVAL VAN A KÖNYÖRÜLETNEK ÉS BOSSZÚT ÁLL, MÉG HA AZT A HATFÉLE KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA VALAMELYIKÉVEL SZEMBEN ELKÖVETETT IGAZSÁGTALANSÁGÉRT IS TESZI, EZZEL MEGSÉRTI EZT A KISEBB ELŐÍRÁST, ÉS BESZENNYEZŐ BŰNT KÖVET EL.

KOMMENTÁR:

A HUSZONEGYEDIK KISEBB ELŐÍRÁS MEGTILTJA A GYŰLÖLETBŐL FAKADÓ ÜTLEGELÉST ÉS A BOSSZÚÁLLÁST. A “gyűlöletből fakadó ütlegelés” azt jelenti, hogy valaki a bosszú érzésével sújt le. Az ilyen módszerek nincsenek összhangban a gyermeki odaadás útjával. A BUDDHA TANÍTVÁNYA NEM FIZETI VISSZA A HARAGOT HARAGGAL, AZ ÜTÉST ÜTÉSSEL. MÉG HA EGY GYILKOS AZ APJÁT, AZ ANYJÁT, TESTVÉRÉT VAGY A HATFÉLE KÖZELI ROKON VALAMELYIKÉT MEG IS ÖLNÉ, MÉG AKKOR SEM ÁLL BOSSZÚT. MÉG HA ORSZÁGÁNAK VEZETŐJÉT ÖLNÉK MEG, AKKOR SEM SZABAD BOSSZÚT ÁLLNIA. MEGÖLNI EGY LÉNYT BOSSZÚÁLLÁS CÉLJÁBÓL, ELLENTMOND A GYERMEKI ODAADÁS ÚTJÁNAK. Amikor egy embert egy másik öl meg, akkor az egy korábbi ok következményeként történik. Ha valakinek az apját vagy az anyját, vagy a hatféle közeli rokonának valamelyikét megölik, akkor neki nem szabad bosszút állnia. Azért ölték meg őket, mert tartoztak életükkel a másik személynek. Ha valaki ragaszkodik a bosszúhoz, akkor növeli a haragot a jövőben. Ha valaki bosszút akar állni a szülei vagy a rokonai nevében, akkor csak okot szolgáltat még több haragnak, még több gyűlöletnek és még több élet elvételének. Ez legkevésbé sem szeretetteljes tisztelet a halottak iránt: ez nem a szüleink iránti gyermeki odaadás igazi módja.

MINDEZEN FELÜL A BODHISZATTVÁK. NEM TARTHATNAK RABSZOLGÁKAT, SZOLGÁKAT, NEM VERHETNEK MEG LÉNYEKET, NEM SZIDALMAZHAZHATJÁK ÉS NEM SÉRTEGETHETIK ŐKET, MERT HA ÍGY TESZNEK, ÚGY CSAK GYARAPÍTJÁK A HÁROM KARMIKUS BŰNT, VALAMINT A SZÁJJAL (NYELVVEL) ELKÖVETETT BŰNÖKET. MÉG KEVÉSBÉ SZABAD A BÓDHISZATTVÁNAK SZÁNDÉKOSAN ELKÖVETNIE A HÉT LÁZADÓ CSELEKEDET BÁRMELYIKÉT! Az Előírás szerint nem lehet rabszolgákat vagy szolgákat tartani és nem lehet verni vagy sértegetni őket. Ha még ezt sem szabad megtenni, akkor hogyan tehetnénk valami még súlyosabbat? Ha még a rabszolgáit vagy szolgáit sem verheti meg az ember, akkor hogyan ölhetne meg valakit? Ami a szolgák tartását illeti, a világiaknak engedélyezett szolgákat tartaniuk, de a világi életet elhagyóknak egyáltalán nem engedélyezett szolgákat tartani. Azonban a világiaknak sem szabad szidni vagy verni szolgáikat.

“Még kevésbé szabad a Bódhiszattvának szándékosan elkövetnie a Hét Lázadó Cselekedet bármelyikét!” Ez a szakasz nem a Hét Lázadó Cselekedetről szól, amire általában utalnak: apa megölése, anya megölése, Buddha vérének kiontása, Arhat megölése, Ácsárja megölése, Upadhája megölése, és a Szangha egységének megbontása. Itt a bosszúvágyból elkövetett gyilkosság súlyosságára utal, ami ugyanolyan súlyos bűn, mint a Hét Lázadó Cselekedet egyikének elkövetése.

Ha valaki megöli egy másik ember apját, akkor valaki megöli ennek az embernek az apját. Ha valaki megöli egy másik ember testvérét, akkor valaki viszont megöli az ő testvérét. Nos, ez nem olyan, mintha önmagát ölné meg? Ez kizárólag idő kérdése.

Ha megölöd valakinek az apját, a jövőben valaki meg fogja ölni a te apádat is. Ha megölöd valakinek a testvérét, valaki a végén megöli a te testvéredet is. Ez nem egyenértékű azzal, hogy megölöd magad? Ez csak idő kérdése. A jövőben a következmények nagyon hamar visszatérnek hozzád. Ezért a szándékos bosszúállást a Hét Lázadó Cselekedet egyikének nevezhetjük. Ez az amiről ebben a szakaszban szó van.

Azok az emberek, akik megfogadták a Bódhiszattva-előírásokat, az ehhez hasonló helyzetekben használhatják a törvényt a sérelem enyhítésére, de nem tehetik ezt bosszúvágyból. Az igazságszolgáltatás kezébe adhatják az ügy eldöntését. De világi életet elhagyó személy, nem teheti meg mindezt. A szabályok szerint a világi életet elhagyó a sérelmeket kedvességgel viszonozza.

Ez az Előírás lefedi a természet elleni bűnt és a korlátozás elleni bűnt is. A bűnnek kettős aspektusa van: először is gyengíti a türelmet és a kedvességet. Másodszor még több haragot köt le a jövőre nézve.

Öt feltétele van a bűn elkövetésének:

  1. Van egy ellenség.
  2. Valaki ellenségként gondol a másikra.
  3. Megvan a szándéka, hogy bosszút álljon.
  4. Végrehajtja a bosszúálló cselekedetet.
  5. Van alanya a cselekménynek.

Ez azt jelenti, hogy az ember bosszút akart állni, és a másik személy volt az alany. Vagy megölte őt, vagy kárt okozott neki valamilyen módon. Súlyos bűn, ha valaki megölte vagy bántotta őt, enyhébb bűn, ha valaki szidta vagy megverte őt. Ha valaki elveszi az ellensége életét, akkor az ölés elleni Előírás megsértését is elköveti. Bármilyen bosszúálló cselekedet, az ölésen kívül, ennek az Előírásnak a megsértése.

KOMMENTÁR (ANANDA):

A huszonegyedik kisebb előírás meg kívánja szabadítani a Bódhiszattvát a dühtől, és a bosszúállás gondolatainak beszennyező hatásától. Egyes Dharmamesterek azt mondják, hogy mindazok, akiket megölnek, vagy megöltek, csak korábbi cselekedeteik visszahatását kapják, vagyis korábbi életükben ők gyilkolták meg a jelenben őket meggyilkoló személyt. Alapvetően semmilyen cselekedetnek ok-okozati voltát nem tagadhatjuk, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a karma útjai ennél bonyolultabbak. Mindezt azért kell megjegyeznünk, mert senkinek sem vethetjük oda félvállról, hogy „XY-t azért gyilkolták meg, mert korábbi életeiben gyilkos volt maga is” Ilyen kijelentés butaságra és szívtelenségre vallana, vagyis nem lenne összhangban a Dharmával.