Skip to content

Brahmadzsála szútra

avagy a Buddha elmondja a Brahma Hálója szútrát

Abban az időben Nishyanda Buddha a Nagy Gyülekezet érdekében beszélt a Tudat Alapjáról a számtalan Dharmakapuk között, melyeknek száma akkora, mint százezer Gangesz folyó homokszemei. Erről beszéltek a múlt minden Buddhái, erről fognak beszélni a jövő minden Buddhái, és erről beszélnek a jelen minden Buddhái.

Mind a három idő Bodhisattvái tanulmányozták ezt, a múltban, ezt tanulmányozzák a jelenben, és ezt fogják tanulmányozni a jövőben. Én a Tudat Alapját tanulmányoztam kalpák százain keresztül. Az én nevem Nishyanda. Óh Buddhák, ti mind, tovább kell adnotok az én beszédem, és ki kell nyitnotok a Tudat Alapjának Dharmakapuját minden élőlény számára.

“Nishyanda Buddha” a Sambhogakaya Buddha másik elnevezése, a “Tudat Alapja” pedig a minden lényben meglévő Buddha-természet. A “számtalan Dharmakapuk” száma egyike ama nagy számoknak (124 ilyen szám van) amiről az Avatamsaka Sutra beszél.

“Erről beszélt minden Buddha” A Bodhiszattva előírásokat a Buddhák közvetítik, a szabályzatot átadó Dharma-Mesterek csak eszközök a Buddhák kezében, ezért a bodhiszattva előírásokat (ellentétben a szerzetesi szabályokkal) nem lehet letenni- fölvenni tetszés szerint.

Azidőben, a “Lótusz Emelvény Kincstára” nevű világban, a ragyogó Mennyei Brilliáns Oroszlán-Trónról Nishyanda Buddha fényt sugárzott ki. A fény imígy szólt a Buddhákhoz, kik a virágok ezrein ültek: ” Mindannyiótoknak támogatnia kell a Tudat Eredetének Forrása Dharmakaput. Ezenfelül több százezer millió Shakyamuninak kell ezt közvetíteni minden élő lényhez. Most a “Legfelsőbb Tudat Eredetének Forrása” nevezetű Dharmakapuról kell beszélnem. Mindannyiótoknak meg kell ezt a Dharmát kapnotok, támogatnotok, tanulmányoznotok, recitálnotok, és céltudatosan gyakorolnotok kell.”

A LÓTUSZ EMELVÉNY KINCSTÁRA azonos a VIRÁG-KINCSTÁR elnevezésű világgal.

A FÉNY IMÍGY SZÓLT… A különböző mennyekben nem csak a hang, hanem a fény is lehet a közlések hordozója, így pl. a Suyama mennyben is.

EZENFELÜL TÖBB SZÁZEZER MILLIÓ SHAKYAMUNINAK Shakyamuni idejében Indiában százezer millió átváltozott Shakyamuni közvetítette átváltozásának megfelelően a Dharmát. A Tudat Eredetének Forrásához számtalan Dharmakapu vezet, így Shakyamuni megjelenési formája is számtalan. Így felöltheti emberek, istenek, hegyek, források, fák, akár történések formáját is.

RECITÁLNOTOK ÉS CÉLTUDATOSAN GYAKOROLNOTOK KELL: A Mahayana minden egyes követőjének (vagyis a Bodhisattva-fogadalmat tetteknak) hangosan kell ezeket a Bodhisattva-szabályokat recitálniuk, különösen Telehold és Újhold idején. Ez alól a szabályokat tanító Buddhák sem kivételek. A CÉLTUDATOSAN kifejezés az egy célra irányított szándékot jelenti, azt amit sanskritul EKAGRA-nak mondanak.

Az időben mind a százezer millió Shakya úr fölemelkedett a virágok ezrein lévő oroszlán-trónusokról mind az egész “Lótusz Emelvény Kincstár” világban: Testük felmérhetetlen fényt árasztott, melyből megszámlálhatatlan Buddhák léptek elő, és egyszerre ajánlottak fel zöld, sárga, vörös és fehér virágokat Nishyanda Buddhának. Mindezek után megkapták és támogatták a “Tudat Eredetének Forrása ” Dharmakapujának fentebb elmondott fejezetét.

KOMMENTÁR:

A Buddhák fejük tetejéről (Ushnisha) vagy a szemöldökük közötti pontból (Urna) fényt bocsájthatnak ki, amely mindenkor a Buddhaság kiterjesztését jelenti. Egyesek az URNA pontot tévesen azonosítják az okkultizmusból ismert “harmadik szemmel”, amihez semmi köze sincs. Általában a Buddhák Öt Szeméről beszélünk, de a Buddháknak tulajdonképpen milliószor milliárd szemük van, ami azt jelenti, hogy a Buddhák a mindentlátás birtokában vannak, mely kiterjed a Három Időre, s ha azon túl is el tudunk képzelni valamit, úgy arra is.

Ezután leszálltak a “Lótusz Emelvény Kincstára” világból. Leszállásuk során beléptek az un. szubsztancia-természet-üres-világtér-virág-ragyogás samadhiba, és visszatértek eredeti hazájukba, Jambudvipába a Bodhi Fa alá, majd kiléptek a szubsztancia-természet-üres-világtér-virág-ragyogás samadhiból.

SZUBSZTANCIA-TERMÉSZET a Dharmakaya, mely azonos a már említett TUDAT EREDETÉNEK FORRÁSA-val, vagyis az Alayavijnanaval. A szubsztancia-természet a Dharmata, a Végső Igazság, a prakrtivisuddhi-citta, mely a beszennyeződésektől való megtisztítás képességével rendelkezik. Ebből bontakozik ki a VIRÁG-RAGYOGÁS-SAMADHI.

JAMBUDVIPA a mi világunk, vagyis a föld, mely a Saha – világ déli részét képezi. A “Saha” szó tűrhetőt, elviselhetőt jelent, mivel lakói úgy gondolják, hogy annak körülményei tűrhetőek, elviselhetőek.

A BODHI FA az a fa, mely alatt a Buddhák megvilágosodást érnek el.

Kiegyenesedve ott ülnek a “Vajra Virágfény Király” trónján a “Ragyogás Csodálatos Termében” és a “Tíz Világtenger”-ről beszélnek. Majd ülőhelyeikről fölemelkedve Shakra Úr palotájába térnek, hol a ” Tíz Lakóhely”-ről beszélnek; majd újra felkelve a Suyama mennybe térnek, hol a “Tíz Előirás”-ról beszélnek; fölemelkedve ismét a negyedik mennybe térnek, hol a “Tíz Átvitel”-ről szólnak. Ezután fölkelve űlőhelyeikről az “Áldást Átváltoztató Menny”-be térnek, itt a “Tíz Dhyana Samadhi”-ról beszélnek. Ezután ismét fölemelkedve a “Másokat Való Átváltoztatásból Származó Jólét” mennyébe lépve a “Tíz Alap”-ról beszélnek. Útjukat tovább folytatva az első Dhyana egében a “Tíz Vajra Fokozat”-ról beszélnek; a második Dhyana egében a “Tíz Türelem”-ről szólnak, a harmadik Dhyana egében a “Tíz Fogadalom”-ról beszélnek; a negyedik Dhyana egében, Maheshvara Úr palotájában a “Tudat Eredetének Forrása” Dharma-kapuról beszélnek, ahogy azt Nishyanda Buddha mondta el eredetileg a “Lótusz Emelvény Kincstára” világban.

SHAKRA ÚR PALOTÁJÁBA TÉRNEK Ez a hely azonos Indra mennyével, v. Indra Palotájával. “SHAKRA” az eredetileg hindu Indra buddhista neve. (Vagy Kausika, ahogy a Buddha nevezi.)

“TÍZ LAKÓHELY”, “TÍZ ELŐÍRÁS”, “TÍZ ÁTVITEL” : ez a három Dharma olyan fokozat az úton, melyek a Shrotapanna (“A folyóba lépett”) fokozat eléréséhez vezet, azt megelőzi. E három Dharmát a Saddharmapundarika Sutra nyitó Sutrája, (a Megszámlálhatatlan Jelentés Sutrája) is említi, “Melegítés”, “Legmagasabb”, és a “Világban a legjobb” neveken.

A NEGYEDIK MENNYBE TÉRNEK: Ez a Tushita Menny, ahol az eljövendő Buddha, Maitreya is tartózkodik.

TIZ DHYANA SAMADHI, és a TÍZ ALAP: Részletes magyarázatuk az Avatamsaka Sutrában található.

Amit Shakyamuni Buddha tett, azt tették a százmillió Shakya Urak is, lévén nem-kettősök és nem különbözők, miként az az “Érdemes Kalpa” c. fejezetben is megtalálható.

Amit Shakyamuni Buddha tett, a többi megjelenési formája is azt tette.

Az ÉRDEMES KALPA c. fejezet: Ezt a fejezetet már Kumarajiva, a kínai fordító sem közli, a kínai kommentárok megjegyzik, hogy ezt a fejezetet a sanskrit eredeti sem tartalmazta. Ma már a sanskrit eredeti sem található fel sehol a világon, ezért a Bodhisattva előirásokat kizárólag ez a Sutra tartalmazza.

Azidőben Shakyamuni Buddha miután először a “Lótusz Emelvény Kincstára” világban megjelent, majd kelet felől belépett a Mennyei Király Palotájába ahol elmondta a “Démonok Átformálásának Sutráját”, leszállt a Déli Jambudvipába, hogy megszülessen Kapilavastuban. Anyját Mayanak, atyját Tiszta Rizs Királynak hívták. “Az én nevem Siddharta, elhagytam a házhoz kötött életet, majd hét év után, harminc éves koromban felismertem az Utat. A “Csendes Kialvás Dharma-Gyakorló Helyén” ültem a “Vajra-Virág-Ragyogás-Király trónján és ott, és onnan fölfelé a Maheshvara Mennyei Király Palotájáig, mindenhol tanítottam a “Tíz Lakóhelyen”.

Azidőben a Buddha a Hatalmas Brahma-Menny Királyának mennyezeteiről és hálóiról elmélkedett. Amint mondják, a határtalan világok olyanok, mint a háló szemei. Ahogy minden világ különböző, és ahogy változataikban különböznek, úgy van ez a Buddha tanításainak kapuival is.

“Nyolcezerszer jöttem erre a világra. Ebben a Saha világban, a Vajra-Virág-Ragyogás Király trónján ültem, és ott és onnan fölfelé a Mahéshvara Mennyei Király Palotájáig hatalmas sokaságnak tanítottam a Tudat Eredetének Forrása Dharma-kaput.

KOMMENTÁR:

KELET FELŐL BELÉPETT A MENNYEI KIRÁLY PALOTÁJÁBA: A Saha világ a “Virág-Kincstár-Világ-rendszer” tengereinek keleti részén található.

ANYJÁT MAYANAK, ATYJÁT TISZTA RIZS KIRÁLYNAK HÍVTÁK: A “Maya” név “Illúziót” jelent, de nem a nyugati értelemben vett illúzió fogalmát. Maya egyúttal az Illúzió Bölcsessége, és minden a világban megjelenő Buddha anyja. Nemcsak Shakyamuninak, hanem a kétmillió évvel ezelőtt megjelent Kashyapa Buddhának is anyja, úgy ahogy a tízmillió év múlva megjelenő Maitreyának is anyja lesz. A jelenlegi kalpa neve Bhadra Kalpa, melyben ezer Buddha jelenik meg. Mind az ezernek Maya volt, és lesz az anyja. Suddhodhananak, a Buddha atyjának nevét a kínai nyelvű Sutra sanskritról kínaira fordítva adja meg, így TISZTA RIZS KIRÁLY-nak nevezi. A “CSENDES KIALVÁS” DHARMA-GYAKORLÓ HELYÉN ÜLTEM:

vagyis Bodh-Gayaban, a Bodhi Fa alatt.

A BUDDHA TANÍTÁSÁNAK KAPUI: A “Tudat Eredetének Forrása” nem más mint a Buddha-Természet, a “Tathata”, vagyis az “Olyanság”. A “Tudat Eredetének Forrása”-ból származik az élet folyama, míg a “Tudat Eredetének Forrása” maga a Feltétel Nélküli Lét. Aki az életből a Létbe kíván visszatérni, annak először be kell lépnie a folyóba (shrotapanna) A folyamban árammal szemben kell úszni, ezért az Arhat szó egyik lehetséges fordítása az “Áramlást Legyőző”.

Más megközelítés szerint a “Tudat Eredetének Forrásához” az ún. Dharmakapukon keresztül lehet belépni. Ide tartoznak a yoga különböző gyakorlatai, a látás, a hallás, a mantra-mondás, sutra -olvasás mint a felismerésre-jutás különböző módjai.A hagyomány szerint 84000 ilyen Dharma-kapu létezik, illetve létezett. Tekintve hogy a jelenlegi kor a Dharma Kialvásának, vagy a Dharma Eltűnésének Ideje, ma már csak a “Tiszta Föld” Dharma-kapui állnak nyitva.

NYOLCEZERSZER JÖTTEM ERRE A VILÁGRA: A Buddha (Shakyamuni) bodhisattva-útja során megszámlálhatatlanul sokszor megjelent e világban, míg végül is Buddhaságot ért el. Ez a nyolcezer megjelenés azonban nem ezzel kapcsolatos,hanem azzal, hogy nyolcezer esetben mutatta fel a buddhaság beteljesítésének jeleit.

Mindezek után leszálltam a Mennyei Király Palotájából Jambudvipa földjére. A Bodhi-fa alatt a nem-tudásban és sötétségben élők érdekében a közönséges világiak között beszéltem a legfontosabb, legragyogóbb előírásokról, melyek Nishyanda Buddhától származnak, és amelyek állandóan recitáltatnak azok által, akik megtették az első elhatározást.

A “Vajra-Ragyogású Ékszer-Előírások” az eredeti kútfeje minden Buddhának, az eredeti kútfeje minden Budhisattvának, és a magja a Buddha-természetnek. Minden élőlény tulajdonában van a Buddha-természetnek. Mindezek szándékkal,tudatukkal,formájukkal és elméjükkel – legyen az érzelem vagy gondolat – bennfoglaltatnak a Buddha-természet előírásaiban, mert minden okozatnak határozottan oka van, mely minden esetben teljesen beletartozik az állandóan jelenlévő Dharma-kayába. Ennélfogva a Tiz Pratimoksha Szabály megjelent a világban. Ezek a Dharma előírásai. Ezeket a Három Idő lényeinek tisztelettel kell fogadnia, és megtartania.

Most pedig beszélnem kell az egész sokaságnak a “Kimeríthetetlen Előírás Kincstára” nevű fejezetről. Ezek minden élőlény számára adott előírások, kútfejük az Öntermészet tisztasága.

KOMMENTÁR:

A NEM-TUDÁSBAN ÉS SÖTÉTSÉGBEN ÉLŐK ÉRDEKÉBEN: A nem-tudás (avidya) és sötétség (thamas) a buddhizmust nemismerőkre vonatkozik. Ilyen vonatkozásban a világi tudás, a szekularizált ismeret nem vehető figyelembe. Legyen valaki akár díjakkal kitüntetett, címekkel felruházott tudós, ha a buddhizmust nem ismeri, méltán nevezik “sötétségben élő”-nek, vagy akár a “szemétgyüjtés professzora”-nak.

…KIK MEGTETTÉK AZ ELSŐ ELHATÁROZÁST: vagyis mindazok, kik a Samsarában, a ciklikus létben az első alkalommal jutottak el arra a pontra, hogy a bodhisattva életmódot válasszák. Ezek a lények az “Első Elhatározás Bodhisattvái”. Előző életükben annyi érdemet és erényt halmoztak fel (Punya-Shambara) hogy találkozhattak a Dharmával, és az Útra léphettek.

VAJRA-RAGYOGÁSÚ ÉKSZER-ELŐÍRÁSOK: ezek az előírások megkülönböztetendők a Bhikshu-Vinaya előírásoktól. Ez utóbbiak esetről-esetre lettek alapítva, aszerint , ahogy a Buddha szerzetesei elkövettek valamely kifogásolható cselekedetet.

A Bodhisattva Előírásokat, úgy ahogy vannak, Buddhák továbbították Buddháknak. VAJRA-RAGYOGÁSÚ-nak azért nevezzük őket, mivel minden sötétséget eloszlatnak; ÉKSZER-ELŐIRÁSOK-nak azért nevezzük őket mert teljesek érdemben és erényben, ezért a Dharma ékszereit képezik.

Ezen előírások másik elnevezése: “A Buddha-természet magja”, mivel mindazok, kik nem tartják be ezen előírásokat, még csak betekintéssel sem rendelkeznek a Buddha-természetbe.

A TÍZ PRATIMOKSHA SZABÁLY: A “pratimoksha” sanskrit szó, “biztos megszabadulás”-t jelent, vagyis, aki betartja a Tíz Pratimoksha előírást, annak a szabadulása biztos.

Ime, én, Nishyanda Buddha,

Itt ülök a Lótusz-Emelvény tetején,

És körben ezer virágon

Ezer Shakya Úr megjelenik.

Mindegyik virágon százmillió ország

Minden országban egy Shakya Úr

Ül a Bodhi-fa alatt,

S a Buddhaságot mindannyian, és egyidőben elérik.

Többszázezer-millióan mind összesen,

S az eredet-test, Nishyanda Buddha,

A többszázezer -millió Shakyamuni

Nagy tömegekben összegyűlnek,

Mint homokhegyek homokszemei,

S mind hozzám jönnek, hogy meghallgassák,

Mit recitálok, a Buddha előírásait,

Az Amrita Kapui, ím, kinyílnak !

Majd e többszázezer -millió tanító,

mind visszatér saját Dharma-gyakorló helyére,

És mind, egy Bodhi-fa alatt ülve

Proklamálja az én “Eredeti Tanító”-i előírásaimat,

A Tíz Nagyobb, és a Negyvennyolc kisebb Szabályt.

Ezen Előírások ragyogóak, mint a Nap és a Hold, olyanok,

Mint fényes nyaklánc-ék, ragyognak,

Bodhisattvák sokasága általuk nyert

Igaz megvilágosodást.

Ezen előírásokat Nishyanda recitálja,

Ezen előírásokat recitálom én is,

Ti, Első Elhatározás Bodhisattvái,

Fogadjátok, s tartsátok meg, a legnagyobb tisztelettel!

Ha megkapod és megtartod őket,

Továbbítsd és tanítsd őket az élőlényeknek.

S most hallgassátok figyelemmel ahogy recitálom

A Buddha-Dharma előírás-kincstárát,

APratimoksha törvényeit,

Óh, Nagy Gyülekezet! Igaz, őszinte hittel, meggyőződve,

Hogy a jövőben Buddhaságot nyertek,

Ahogy én is beteljesítettem a Buddhaságot.

Ha meggyőződéstek íly nagy lesz,

A Törvény beteljesítése nem lesz nehéz,

Minden elhatározásra jutott lénynek

Föl kell vennie a Buddha előírásait.

Mikor az élőlények megkapják a Buddha előírásait,

Akkor a Buddha-állapotba lépnek,

Mikor állapotuk azonos a Nagy Megvilágosodással,

Akkor a Buddha igaz tanítványaivá válnak.

Óh Nagy Gyülekezet!

Hallgassátok tisztelettel

Ahogyan én proklamálom ezt az

Erkölcsi Törvényt !

Az időben, amikor Shakyamuni Buddha először ült a Bodhi-fa alatt, miután elérte a fölülmúlhatatlan megvilágosodást, gyermeki odaadásból szülei, vallási tanítói és a Triratna iránt, előadta a Bodhisattva-Pratimokshát. A gyermeki odaadás a Legmagasabb Út Dharmája, a gyermeki szeretet az előírások követése, mely másnéven “Tartózkodás és Megállás”-ként ismert.

KOMMENTÁR:

Megvilágosodása után a Buddha kérés nélkül elmondta a Bodhisattva-Előírásokat. (A kérés nélkül előadott Sutrák csoportjába ezen kívül csupán egy Sutra, az Amitabha Sutra tartozik.)

A GYERMEKI ODAADÁS A LEGMAGASABB ÚT DHARMÁJA: Ezt a Dharmát, mint az Út alapját különösen a Tiszta Föld (Ching-tu) iskola hirdeti. Miután ennek az iskolának a követői a Buddha gyermekeinek tudják magukat, ez a “Gyermeki Odaadás” köti a hívőket Amitabha Buddhához. Ez az ún. bhakti, mely közös a buddhizmusban és hinduizmusban.

Ekkor a Buddha végtelen fényt bocsájtott ki szájából, mire a Nagy Gyülekezet, többszázezer milliárd számú, beleértve a Bodhisattvákat, a Tizennyolc Brahma Ég isteneit, a tizenhat nagy ország királyait, tenyereiket összetéve, egy gondolattal, figyelmesen hallgattak a Buddhára, ahogy recitálta minden Buddhák Nagy-Jármű-Előírásait.

KOMMENTÁR:

A Buddhák testük különböző részeiből bocsájtanak ki fényt ; a talpukból kibocsájtott fény megmenti a poklok lényeit, a térdéből kibocsájtott fény megmenti a Három Gonosz Birodalom (állatok, kísértetek, poklok birodalma) lényeit. A Buddha szájából kibocsájtott fény a Dharma fényessége, mely összegyűjti mindazokat, kikben megvan az alkalmasság az előírások meghallgatására és megtartására. Két ok van arra, hogy e fény miért jött a Buddha szájából : 1.) mert az előírásokat a Buddha arany szája hirdeti, 2.) mert az előírások felvevői a Buddha szájából születtek. Tehát transzformáció folytán születtek a Dharmából.

BELEÉRTVE A BODHISATTVÁKAT : Ide tartoznak azok, kik a Három Érdemes Állapotban vannak, (Tíz Lakóhely, Tíz Előírás, Tíz Átvitel), vagyis a Bodhisattvává levés potenciális birtokában vannak, továbbá akik a Tíz Bodhisattva Fokozat valamelyikén vannak. Minden fokozat a tudatlanság egy rétegén való áttörést jelent, a tizedik fokozaton való áttörés pedig a Buddhaságot jelenti.

A TIZENNYOLC BRAHMA ÉG ISTENEI : a Brahma Egek a formák világához tartoznak, amely a mi alsó világunk, a vágyak világa (Kama-loka) felett helyezkedik el. A formák világa (Rupa-loka) felett van a forma-nélküli világ (Arupa-loka) . A Brahma Egek lakói (istenei) fölötte állnak a vágyak világának, mivel ők túlhaladták, és átváltoztatták vágyaikat.

A TIZENNYOLC BRAHMA-ÉG :

1. A Brahma-sokaság (tömegek) Ege, ahol rengetegen élnek.

2. brahma Minisztereinek Ege, ahol a Brahma-tulajdonságokat jobban megközelítők élnek.

3. A Hatalmas Brahma Ege, ahol a Hatalmas Brahma Ég Királya él.

E fönti három az Első Dhyana Egéhez tartozik.

4. A Kevesebb Fény Ege. Itt a fény nem teljes.

5. A Határtalan Fény Ege. Itt hatalmas fény árad.

6. A Fény Hangjának, v. Hangok Fényének Ege. Az itt lakók nem beszélnek. A fény tölti be a hangok szerepét.

E fönti három a Második Dhyana Ege.

7. A Kevesebb Tisztaság Ege. A tisztaság itt még nem teljes.

8. A Határtalan Tisztaság Ege. Az itt lakók a tisztaság nagyobb fokát birtokolják.

9. Az Egyetemes Tisztaság Ege. Az ittélők tisztasága eléri a legmagasabb szintet.

E fönti három a Harmadik Dhyana Ege.

10. Az Áldás -létrehozta Ég.

11. Az Áldás Gyöngédsége Ég.

12. A Hatalmas-Gyümölcs Ég.

A Negyedik Dhyana kilenc egéből ez az első három.

A fönti tizenkét ég lakói bár a Dhyana valamely állapotában vannak, mégis halandók, vagyis “közönséges lények”, tekintve hogy itt csak a Samadhi-képességük birtokában időznek, de nem szabadultak meg a káprázatok /Maya/ világából. A Negyedik Dhyana Egével egyszinten található a Nincs Gondolat Ege. Itt azok találhatók, akik a “Nincs Gondolat” Samadhit gyakorolták. Ide vallási különbségek nélkül eljuthatnak a fenti Samadhi gyakorlói, buddhisták számára ez azonban mégsem ajánlható, mert pusztán ennek a gyakorlása nem vezet ki a látszatok világából. A következő öt ég (13-17) a “Vissza Nem Térés” öt ege. Ezak az egek a lakóhelyei mindazoknak, kik az Arhatságnak legalább a harmadik fokát elérték, s eképp “Vissza nem térők” (Anagamin) lettek.

Az “Anagamin” állapot így megfelel a Tiszta Föld “Avaivartika” állapotnak, vagy a Bodhisattvák 7. fokozatának.

13. A Nincs-Szenvedés Ege.

14. A Nincs-Meleg Ég.

15. A Jó Meglátás Ege.

16. A Jó Megnyilatkozás Ege.

17. A Végső Formák Ege.

A “Vissza-Nem-Térés öt egén” kívül csak egy olyan “hely”, helyesebben mondva állapot van, ahonnan nincs visszatérés a szenvedés ciklikus világába (Samsara), ez pedig a Sukhavati, vagyis Amitabha Buddha Tiszta Földje. Mindazok akik ide jutnak “Avaivartikák” lesznek, vagyis “Vissza nem térők, v. vissza nem esők.

Korunkban, a Dharma Kialvásának Idején ennek a tanításnak rendkívüli jelentése van. A mentális káprázatnak nyolcvanegy foka van, kilenc fokozat ebből a vágyak világában található. Az ittlévő lények a kilencfokú káprázat áttörésével elhagyhatják a vágyak világát, és a vissza-nem térés valamelyik egébe juthatnak.

A Tiszta Föld kilenc fokozatának mindegyike még további kilenc fokra osztható, tehát a Tiszta Földre jutók itt is átmehetnek a megtisztulás 81 fokozatán.

A Negyedik Dhyana Egének utolsó foka a

18. Maheshvara Ég.

A Brahma Egek mind a 18 fokozatának lakói birtokában vannak a Tisztaság Samadhijának. A “Brahma” szó tisztát jelent.

A VÁGYAK HAT EGÉNEK ISTENEI : A “Vágyak Világa” egy fokkal lejjebb áll a “Formák Világánál”.

A “Vágyak Hat Ege a következő :

1.A Négy Égi Király Ege.

2. A Trayatrimsha Ég.

3.A Suyama Ég.

4.A Tusita Ég.

5.A Nirmanarati Ég, v. az Átváltozásból Származó Áldás Ege.

6. A Paranirmitavashavartin Istenek Ege, v. a Mások Átváltoztatásából Származó Jólét Ege.

Ezekben a lények férfiak és nők, még nem jutottak túl az öt vágyon. Vágyaik elérése érdekében azonban nem kell semmit sem tenniük, azokat csak elgondolva, az elképzelt azonnal beteljesedik.

A “Vágyak Hatodik Egében” van a lakóhelye a Shakyamuni Buddhát megkísértő Mara démonkirálynak is.

A TIZENHAT NAGY ORSZÁG KIRÁLYAI : Az akkori Indiában számtalan királyság volt. Itt a tizenhat legnagyobbról van szó. melyek a következők:

1.Vaisali 9 .Panehala

2. Koshala 10. Pataliputra

3.Shravasti 11. Mathura

4 .Magadha 12. Ushira

5.Varanasi 13. Punyavardhana

6.Kapilavasti 14 .Devavatara

7.Kushinagara 15 .Kashi

8.Kaushambi 16. Champa

Shakyamuni Buddha Kapilavastuban született, Magadhában vált Buddhává, és Kushinagarában lépett be a Parinirvánába (Kínai források ez utóbbira nézve Varanasit jelölik meg.)

TENYEREIKET ÖSSZETÉVE, EGY GONDOLATTAL FIGYELMESEN HALLGATTAK A BUDDJÁRA AHOGY RECITÁLTA MINDEN BUDDHÁK NAGY-JÁRMŰ ELŐÍRÁSAIT : Ez a “három tiszta karma” manifesztációja. A tenyerek összetevése a test tiszta karmájára utal az “egy gondolattal” (ekagra) az elme egy gondolatra irányítottságát, az elme tiszta karmáját jelenti; a “figyelmesen hallgattak ” kifejezés a száj tiszta karmáját illusztrálja. A tenyerek összetevése egyúttal az egy gondolatra irányítottság előidézője is. A kínai buddhista mesterek szerint: “mielőtt a tenyereidet összetennéd, tíz gondolatod van egyidőben ; ha összeteszed őket, akkor csak egy.”

Ekkor a Buddha így szólt a Bodhisattvákhoz : én minden fél-hónapban recitálom a Minden Buddhák Dharmájának előírásait, ti, első elhatározás Bodhisattvái, föl egészen, és beleértve a Tíz Előrehaladás állomásait, a Tíz Fejlődés állomásait, és a Tíz Vajra Állapotot, és a Tíz Alapot elértek, mind recitáljátok őket. Mindezekért sugárzik a szabályok fénye az én számból. Mindez nem ok nélkül való. A fénynek ezek a sugarai se nem kékek, sárgák, vörösek fehérek vagy feketék. Mindezek sem nem formák, sem nem gondolatok ; sem nem létezők, sem nem nem-létezők : nem az ok és okozat Dharmájának világából valók. Ezek az előírások az eredeti eredete minden Buddháknak, az eredete minden Bodhisattváknak, és a Buddhák minden tanítványának a Nagy Gyülekezetben. Mindezekért, Buddha Tanítványai e Nagy Gyülekezetben, mindannyiótoknak meg kell kapnotok, és be kell tartanotok ezeket az előírásokat, olvasnotok, recitálnotok és behatóan tanulmányoznotok kell őket.

Buddha tanítványai, hallgassatok figyelmesen ! Legyen bár akárki aki megkapja a Buddha előírásait, azonnal eléri a tisztaság legmagasabb szintjét. Mást nem kell tennie, mint megértenie a Dharma-Mester szavait, azokat betartani, és ezáltal az előírások birtokába jut. Ez így igaz, legyen az király, herceg, hivatalnok, főminiszter, bhikshu, bhikshuni, a tizennyolc Brahma Ég istene, a Vágyak Hat Egének ura, ember, eunuh, libertinus, prostituált, rabszolga, vagy egyvalaki a kísértetek vagy szellemek nyolc csoportjából, vagy Vajra-szellem, vagy állat, vagy átváltozott lény.

KOMMENTÁR:

ÉN MINDEN FÉL-HÓNAPBAN RECITÁLOM… E kijelentésnek igen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk. A jelen Sutra, más Sutrákat és a kínai Mahayana hagyományokat követve, a következő szavakkal kezdődik : “A Buddha elmondja…” E szavak azt a tényt emelik ki, hogy ez egy hiteles Mahayana Sutra, mely nem kompilációs termék, hanem annak szavai magának Shakyamuni Buddhának szavai. Ennek a Sutrának alapvető jelentősége van a Mahayanában, mivel ez a szó szoros értelmében vett Mahayana-Pratimoksha Sutra. Ha pedig maga a Buddha fél-hónaponként recitálja e Sutrát, úgy senki sem mondhatja, hogy e Sutra recitálása nem lényeges, ahogy ezt sokan állítják a Vajrayanában. Sőt még tovább is mennek kicsavart magyarázataikkal, azt állítva hogy a Mahayana két részre oszlik, úgymint a bodhisattvayana és Vajrayana. Az előbbi – mint állítják – a Bodhisattva -út, a másik pedig a mágikus Siddhák útja. Ez utóbbiaknak – mint mondják – nem kell a Bodhisattva-Előírásokat betartaniuk, hanem az un. Vajra-szabályokat kell követniük.

Ezeket a szabályokat azonban távolról sem lehet Pratimoksa előírásoknak értelmezni, mivel az alapjuk a viparyaya, az inverzió.

Az előírásokat minden hold-hónap 15. és 30. napján recitálják. A 15.-ei telehold az erények és érdemek teljességét, a 30.-ai láthatatlan hold a karmikus bűnöktől való szabadulást jelképezi. Ezeknek a napoknak UPOSATHA-NAPOK-nak nevezik. A Bodhisattva-Előírások recitálása annyira fontos, hogy ha valaki nem tud azon résztvenni, akkor üzennie kell, hogy az Előírás-recitáláson nem tud résztvenni, de azt teljes erővel támogatja. A recitálás soha sem egyedül, hanem a közösségben történik, senioritás szerint. Ez azt kelenti, hogy mindig a legidősebb Előírásokkal Felruházott Személy recitálja az Előírásokat. (A Legidősebb Előírásokkal Felruházott Személy mindig az, aki időben előbb kapta meg az Előírásokat, nem pedig a korban legidősebb személy.) Az Uposatha-gyülekezet minden tagja, beleértve a recitálót is, köteles a gyülekezet előtt elismerni, ha valamelyik szabály ellen vétett.

MINDEZEKÉRT SUGÁRZIK A SZABÁLYOK FÉNYE AZ ÉN SZÁMBÓL : Hogy az előírások fénye a Buddha szájából sugárzik, annak külön értelme van. Ez azt jelenti, hogy az Előírás-szubsztancia erőfeszítésektől mentes. Mindez azt jelenti, hogy az előírások birtokosa, az Előírás-szubsztanciát megvalósítva eléri az önuralom állapotát, természetszerűen gyakorolja a jót, és természetszerűen hagyja el a rosszat. Az erénynek két fajtája van : 1.) a Természetből Származó, és 2.) a Dharma-Vinayából Származó. (Vagyis a buddhista Tanból és az Előírásokból származó erény.) E második az elsőből származik. A “Természetből Származó Erények” híjával a második soha nem megvalósítható.

LEGYEN BÁR AKÁRKI, AKI MEGKAPJA A BUDDHA ELŐÍRÁSAIT, AZONNAL ELÉRI A TISZTASÁG LEGMAGASABB SZINTJÉT. MÁST NEM KELL TENNIE, MINT MEGÉRTENIE A DHARMA-MESTER SZAVAIT, AZOKAT BETARTANI, ÉS EZÁLTAL AZ ELŐÍRÁSOK BIRTOKÁBA JUT : Mindazok akik megkapják ezeket az Előírásokat, azok akik megértették a Dharma-Mester szavait. Tehát nem elégséges letenni a Bodhisattva Fogadalmat, ahogy ezt egyes tantrista iskolákban teszik, hanem a Szabályok Birtokosának is kell lennünk ahhoz, hogy a Bodhisattva utat járjuk.

A Szabályok Átadója mindig egy Bodhisattva-Útat Járó Dharma-Mester, legyen az szerzetes, vagy nem szerzetes. (a “világi” kifejezést céltudatosan kerüljük, mivel ez a Supramundán Előírások birtokosával kapcsolatban nem csak megengedhetetlen, hanem egyenesen sértő, mivel ha az illető nem is szerzetes, de világinak sehogy sem tekinthető). A Bodhisattva Fogadalom letétele a szabályok birtoklása nélkül semmit sem jelent. Aki nem ismeri vagy nem tartja be ezeket a szabályokat, ugyan hogyan lenne képes a Bodhisattva Úton járni ?

Ezért tehát a Szabályokat tanulmányoznunk kell, az előírt időben recitálnunk kell, mert csak így tudunk a szabályok birtokosává válni.

Minden Bodhisattva Szabály-birtokosnak Shakyamuni Buddha a Szabályzat-átadó Mestere, tekintet nélkül arra, hogy kitől kapta a szabályokat.

A Sangha elnevezés csak szabályokkal felruházott közösségekre vonatkozik. A japán Tendai és Jodo Shu iskolák ha nem is tartják be a szerzetesi előírásokat, de betartják a Mahayana Enton Szabályokat. Ezek a Szabályok erre a Sutrára lettek alapozva : 16 Szabályt tartalmaznak, mivel bizonyos Szabályokat összevontak benne.

EZ IGY IGAZ, LEGYEN AZ KIRÁLY, HERCEG… A Bodhisattva Előírásokat mindenki megkaphatja, társadalmi állásra, nemre, nemzetiségre való tekintet nélkül. A király ezután nem vezethet hódító háborút, a hivatalnoknak, főminiszternek nem szabad olyan cselekedetekhez hozzájárulnia, melyek ellentétesek az előírásokkal, a prostituáltnak nem szabad tovább folytatnia foglalkozását, a libertinusnak pedig ettől kezdve a Szabályok szerint kell élnie.

A Szabályokat oktató Vinaya-Mesterek szerint egyes állatok képesek megérteni az emberi beszédet. Ezek felruházhatók a Bodhisattva Szabályokkal.

A Szabályokkal felruházható szellem- és démoni lények Nyolc Osztálya a következő:

1. Istenek

2. Sárkányok

3. Yaksha-szellemek

4. Gandharvák (Illat-evő szellemek akik Indra Palotájában élnek.)

5. Asurák, vagyis a démonok

6. Garudák (Arany-szárnyú madarak)

7. Kinnarák (Ezek az un. “kétségbe vonható szellemek” : azért nevezik így őket, mivel csak annyiban különböznek az emberektől, hogy a homlokuk közepén szarv van.)

8. Mahoraghak (Python-kígyó Szellemek)

A Vajra Szellemek a vajra-bot hordozói, mellyel a Dharmát védelmezik.

Az “Átváltozott Lények”, olyan istenek és sárkányok, kik képesek emberi alakban megjelenni.

A fenti lények mind felruházhatók a Bodhisattva Szabályokkal, míg a Bhikshu Szabályokkal csak embereket lehet felruházni.

A Buddha így szólt tanítványaihoz : Tíz Nagy Pratimoksha Előírás van. Ha az, aki megkapta a Bodhisattva előírásokat, nem tanulmányozza, és nem recitálja őket, akkor az nem egy Bodhisattva, az nem ápolja a Buddhaság magját : ezért én magam is recitálom ezeket az előírásokat.

A Bodhisattvák tanulmányozták őket a múltban, tanulmányozni fogják a jövőben, úgy, ahogy a jelenben tanulmányozzák. A Bodhisattva Pratimoksha általános jellemzőinek átfogó fejtegetése után nektek is tanulmányoznotok kell ezeket az előírásokat, és tisztelettel be kell tartanotok őket.

KOMMENTÁR:

TIZ NAGY PRATIMOKSHA ELŐÍRÁS VAN : A Bodhisattva előírások száma ötven nyolc, úgymint Tíz Nagyobb, és Negyvennyolc Kisebb Előírás. A Bodhisattvák számára a legfontosabb a Tíz Nagyobb Előírás betartása. A Tíz Nagy Pratimoksha Előírás valamelyikének, akár csak egynek is megszegése a buddhizmusból való kivettetést jelenti. Betartásuk pedig a “megszabadulás bizonyosságával” egyenlő.

A Tíz Pratimoksa Előírás a következő:

1. Szabály az ölés ellen.

2. Szabály a lopás ellen.

3. Szabály a helytelen szexuális kapcsolat ellen.

4. Szabály a hamis beszéd ellen.

5. Szabály részegítő és elmét befolyásoló szerek eladása ellen.

6. Szabály a Nagy Gyülekezet tagjai által elkövetett bűnökről való beszélés ellen.

7. Szabály a mások ócsárlása és a magunk dícsérése ellen.

8. Szabály a fösvénység ellen

9. Szabály a haragtartás ellen.

10. Szabály a Hármas Drágaság (Triratna) rágalmazása ellen.

Ahogy a tenger mindent befogad, de a holttestet kiveti, úgy veti ki a buddhizmus mindazokat, kik a fönti szabályok ellen vétenek. Mindazok, akik a fönti szabályokat betartják, azonnal a Buddha-pozicióba lépnek, azaz visszaesés nélkül egyenes úton elérik az igazi Buddhaságot. A Buddha itt ismét felhívja a figyelmünket az Előírás recitálására. Aki nem recitálja rendszeresen a Pratimoksha Előírásokat, az nem Bodhisattva, mert ezesetben nem tudja a különbséget az előírások betartása és be-nem-tartása között.

Kétfajta egészséges mentális magatartás létezik ezen a világon :

1. Bűnt el nem követni.

2. Az elkövetett bűnt beismerni és megbánni.

A Bodhisattva Előírások különböznek a Bhikshu, vagy a Shramanera Előírásoktól. Ha ezeket nem tudja valaki betartani, úgy leteheti ezeket az előírásokat. A Bodhisattva Előírásokat azonban nem lehet letenni, mivel ez a Buddhaságról való lemondást jelentené.

Az első nagyobb előírás megtiltja az ölést. A Buddha tanítványa sem maga nem öl, sem másokat nem biztat az ölésre, nem segédkezik az ölésben, nem dícséri az ölésben tetteseket, és nem örül az ölésnek. Nem használ semmilyen eszközt élőlények megölésére, még mantrákat sem. Továbbá a Bodhisattva az ölés feltételeiben és módjaiban és karmájában nem lehet részes, szándékosan egyetlen egy élőlényt sem ölhet meg. A Bodhisattva elméjében mindig a legmagasabbra tartja a kedvességet, könyörületességet, a fiúi engedékenységet. Mindezekért minden ügyes eszközt fel kell használnia az élőlények megmentésére. Ezért ha a Bodhisattva szándékosan megöl egy élőlényt, vagy megelégedését fejezi ki egy élőlény megölésével kapcsolatban, akkor ezáltal Bodhisattva parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR:

A BUDDHA TANÍTVÁNYA : Mindaz, ki meg akarja valósítani a Bodhit, aki az Előírások Birtokosa, mindaz ki elméjében nem szétszórt vagy nem beteg, aki szivében nem megrontott, ki nem birtokosa más élőlényeknek, s az, aki tisztában van azzal, hogy megkapta a Bodhisattva Szabályokat, az a Buddha tanítványa.

SEM MAGA NEM ÖL : Sem kezét, sem lábát nem használja ölésr, sem eszközöket nem használ ölésre.

SEM MÁSOKAT NEM BÍZTAT AZ ÖLÉSRE : Sem szóban, sem írásban nem bíztat ölésre.

NEM SEGÉDKEZIK AZ ÖLÉSBEN : nem fogja le, nem kötözi meg az áldozatot, nem küldi hamis irányba, ahol gyilkosok várják, nem segédkezik áldozatok kézrekerítésében.

NEM DICSÉRI AZ ÖLÉSBEN TETTESEKET : Nem nevezi az ölést hősies cselekedetnek, de még “szükséges rossznak” sem.

NEM ÖRÜL AZ ÖLÉSNEK : Ha ugyanis ezt teszi, ezzel megfosztja magát a könyörület szellemi állapotától, mely a Bodhisattvaság alapja.

NEM HASZNÁL SEMMILYEN ESZKÖZT ÉLŐLÉNYEK MEGÖLÉSÉRE, MÉG MANTRÁKAT SEM : célzás arra a vajrayana gyakorlatra, amikor valakit mantramondással megfosztanak életétől, és “tudatukat valamely Buddha-birodalomba vezetik”. Ezt a gyakorlatot “megszabadítás”-nak nevezik.

Klong rDol bLa-ma láma könyvében a “megszabaditás” tíz esetét sorolja fel, pl. ha valaki kiforgatja a Buddha tanításait (!!!???), ha valakiben nincs szeretet és könyörület (:::?!:::) (Ez a deviancia jellemző az egész tibeti Lámaizmusra.).

AZ ÖLÉS FELTÉTELEIBEN ÉS MÓDJAIBAN ÉS KARMÁJÁBAN NEM LEHET RÉSZES: Vagyis nem lehet részes az ölés feltételeinek megteremtésében, legyen az bármely módon elkövetve. Az ölés karmája az aktuális öléssel áll be. Ez azt jelenti, hogy a Parajika bűn csak akkor lett teljesen elkövetve, ha az ölés ténylegesen bekövetkezett, és azt a Bodhisattva saját maga követte el.

A fenti kontextusban a “Bodhisattva” szó használata természetesen csak képletesen történik, ugyanis a Bodhisattva nem képes ölni.

Ezt azért kell kihangsúlyoznunk, mivel a tibeti vajrayanában vannak olyan titkos fogadalmak, melyek szerint a “Bodhisattvának” meg kell ölnie a Dharma ellenségeit, és akkor követ el bűnt, ha ezt elmulasztja. Azonnal látható, hogy ez viparyaya (inverzió) és szemben áll az összes buddhista tanítással.

Az ölés tilalma kiterjed a legparányibb lényekre is. Ezt azért kell kihangsúlyoznunk, mert a Bhikshu-Sangha szabályai szerint ezeknek a lényeknek a megölése még nem jelent Parajikát. A Bodhisattva-Szabályok szerint a legkisebb lények megölése is Parajika.

Ez azért van így, mert a Bhikshu-Sangha alapvető principiuma a szexuális kontaktustól való tartózkodás, a Bodhisattva-Sanghában az alapvető principium az öléstől való tartózkodás.

A Bodhisattva semmiféle körülmények között sem működhet közre aborcióban, azt semmiképpen nem helyeselheti, nem támogathatja.

(Több felmérés szerint a nyugati “buddhisták” mintegy 72 – 73%-a támogatja az aborciót – és ebből a nyugati buddhisták valós számára is következtethetünk).

A PARAJIKA szónak több jelentése van. Az egyik jelentése az, hogy aki Parajika bűnt követ el, az megfosztja magát a “Csodálatos Ok”-tól, és a “Csodálatos Okozat”-tól. A “Csodálatos Ok” az addig felhalmozott jó karma, mely lehetővé teszi számunkra a Bodhisattva – Útra lépést. A “Csodálatos Okozat a Buddhává levés. Bodhisattva -Parajikát elkövetve mindkettőtől megfosztjuk magunkat.

A másik jelentése: “bukást okozó bűn”.

Egy további jelentése: “az ellen-párt győzelme. Az “ellen-párt” a démonokat jelenti. A Bodhisattva a démonok hadserege ellen kűzdő Megvilágosodás-Lény. Bukása a démonok győzelmét jelenti.

A PARAJIKA negyedik jelentése a “legvégső értelemben vett gonosz”, vagy a “fej-levágó dharma”. A levágott fej nem nő vissza.

Ha valaki megkapja a Bhikshu-Előírásokat, úgy a Három Világ valamennyi szellemlénye tudomást szerez róla, és a Vágyak Egében időző Mara-szellem megremeg félelmében.

Ha pedig valaki a Bodhisattva előírásokat kapja meg, úgy annak arca megjelenik a Tíz Világtáj minden Buddhája és Bodhisattvája, valamint a Dharmát támogató Vajra-szellemek előtt, kik mint jövendő Buddhát ismerik fel őt, és minden jócselekedetében támogatni fogják.

Az első PARAJIKA a következő négy feltétel által valósul meg: 1. A megölt lénynek élőlénynek kell lenni az ölés pillanatáig. 2. Az elkövetőnek tudatában kell lennie, hogy az egy élőlény. 3. Az ölés szándékának fenn kell állnia. 4. Az élőlény e cselekményből kifolyólag veszti életét.

Ha a fenti feltételek közül csak egy is hiányzik, úgy a PARAJIKA nem következik be.

A második nagyobb előírás megtiltja a lopást. A Buddha Tanítványa sem maga nem lop, sem másokat arra nem bátorít, nem működik közre lopásban, nem lop mantrák segítségével, nem lehet részes a lopás feltételeiben, módjaiban és karmájában. Szándékosan nem lophatja el sem kísértetek, szellemek, sem más lények értékeit vagy tulajdonát, még egy tűt, vagy egy fűszálat sem. A Bodhisattva elméjében mindig a legmagasabbra tartja a kedvességet, könyörületességet, fiúi engedékenységet a Buddha-természet iránt. Ezért mindig segítenie kell az embereket, áldást és megelégedést keltve.

Ha ezzel szemben ellopja mások értékeit és tulajdonát, akkor azzal Bodhisattva Parajika Bűnt követ el.

KOMMENTÁR:

A lopásnak nyolc fajtáját különböztetjük meg:

1.Nyílt lopás, vagyis mikor valakit megfosztanak saját jelenlétében a tulajdonától.

2. Lopakodó lopás. Ez az éjszakai tolvajlás, vagy tolvajlás akkor, amikor a tulajdonos nincs jelen.

3.Lopni csalással és trükkökkel, vagyis hazugsággal.

4. Lopni erővel, és elnyomással. Ide tartozik a rablás, az erővel való kifosztás.

5.Lopni bírói segédlettel. lopni hamis tanúk, vagy hamis bizonyítékok segítségével.

6. Lopni erő alkalmazásával.

7.Lopás a ránk bízott dolog vissza nem adásával. Visszaadnunk akkor is kötelességünk, ha a tulajdonos megfeledkezett róla.

8.Lopni adócsalással.

BUDDHA-TERMÉSZET: Buddha -természettel minden érző lény fel van ruházva, ez a lények legbensőbb lényege és esszenciája. A Tathagatagharbha Sutrákban a Buddha tanítja a Nirvana és a Buddhaság azonosságát, valamint hogy a Nirvana az Állandóság (Nitya), Áldás, (Sukha), Igazi Én (Satyatman) és Tisztaság (Subha).

Az emberi társadalmaknak vannak közös törvényeik, melyek az emberi természeten alapulnak. Igy a lopás elleni törvény először is érvényes az emberi természet szerint, másodszor pedig a Dharma követése szerint.

Ennélfogva ismerünk az emberi természet ellen elkövetett, és az előírások ellen elkövetett bűnöket. (Pl. szeszesitalt árulni a törvény szerint nem bűn, a Bodhisattva -Előírások szerint viszont Parajika Bűn.)

Ha valakit az ún. külső – életlehetőségektől fosztanak meg (ház, étel, ital, gyógyszer, ruha) úgy az nagyobb bűnnek minősül, mivel ezek a dolgok a fennmaradáshoz, a megélhetéshez szükségesek. Az életlehetőségektől való megfosztás bűne sokszor akkora is lehet, hogy az felér az élettől való megfosztással is. Az alábbi öt feltétel fönnállása kimeríti a lopás fogalmát:

1 A dolog valakihez tartozik.

2. Ha tudott, hogy az valakihez tartozik.

3. Ha a lopás szándéka fenn áll.

4. Ha a dolognak valamelyes értéke kimutatható.

5. Ha a dolgot a helyéről elmozdították.

A Harmadik Nagyobb Előírás megtiltja a szexuális kapcsolatot. A Buddha Tanítványa nem kerülhet szexuális kapcsolatba az ellenkező nemmel, és nem bátoríthat másokat erre, nem vehet részt a szexuális kapcsolat feltételeinek létrehozásában, az arra vezető okok megteremtésében, annak módjaiban és karmájában nem lehet részes. Ez a tiltás kiterjed az állatokkal, istenekkel, istennőkkel, kisértetekkel és szellemekkel való szexuális kapcsolatra, a bujálkodó viselkedés minden formájára, és a perverzitás minden fajtájára. A Bodhisattva elméjében mindig a legmagasabbra tartja az engedelmességet. Mindezekért minden lényt meg kell mentenie, és a Tisztaság Dharmájára kell tanítania őket. Ha mindezek ellenére promiszkuitásba elegyedik, bármilyen személlyel, állatokkal, saját anyjával, lányaival, nőtestvéreivel, vagy a hatféle közeli rokonok valamelyikével, akkor a viselkedése teljesen hiányával van a könyörületnek, és ennélfogva Bodhisattva – Parajikát követ el.

KOMMENTÁR:

Első látásra úgy tűnik, a Harmadik Parajika teljesen eltiltja a szexuális kapcsolatot. A teljes tiltás csak a Bhikshukra vonatkozik, és azokra a Bodhisattva fogadalmat tettekre, akik fogadalmat tettek a szekszuális kapcsolatok ellen (Brahmacarya).

NEM KERÜLHET SZEXUÁLIS KAPCSOLATBA AZ ELLENKEZŐ NEMMEL: Ez természetesen nem jelenti azt, hogy homoszexuális kapcsolatba viszont kerülhet. A homoszexuális kapcsolat a buddhizmus szerint természet elleni bűn . A Surangama Sutra a “nem emberi emberek” öt csoportjának egyikébe sorolja a homoszexuálisokat.

Ez A TILTÁS KITERJED AZ ÁLLATOKKAL, ISTENEKKEL, ISTENNŐKKEL, KISÉRTETEKKEL, ÉS SZELLEMEKKEL VALÓ SZEXUÁLIS KAPCSOLATRA… Az állatokkal való szexuális kapcsolat a homoszexuális kapcsolathoz hasonlóan szintén természetellenes bűn. Az istenekkel, istennőkkel (vagy azok ún. inkarnációival melyek az ún. vajrayanaban yum, daka, dakini, vajrakanya, stb. néven ismertek) való szexuális kapcsolat szintén tilos a Bodhisattva számára.

HA MINDEZEK ELLENÉRE PROMISZKUITÁSBA ELEGYEDIK BÁRMILYEN SZEMÉLLYEL… Itt válik világossá, hogy egyedül a monogám heteroszexuális kapcsolat megengedett a Bodhisattva számára. Korunkban ez éppen úgy ritkának tekinthető, mint a szerzetesi tisztasági fogadalom betartása.

ÁLLATOKKAL, SAJÁT ANYJÁVAL, LÁNYAIVAL, NŐTESTVÉREIVEL, VAGY A HATFÉLE KÖZELI ROKONOK VALAMELYIKÉVEL:

Ez a tiltás szintén a tantrista tévtanok ellen szól. Több tantrista szöveg szerint “a yogi nem tesz különbséget, szexuális kapcsolatba bocsátkozik anyjával, lányaival, nőtestvéreivel, stb.” A Vajrayana több védelmezője szerint e szavakat jelképesen kell venni; azonban fennáll a tény, hogy ezeket a szavakat nagyon is szó szerint veszik. Bodhisattva fogadalmat tett shramanák, és shramanerikák valamint bhikshuk és bhikshunik nem léphetnek senkivel nemi kapcsolatba. Ha ezt megszegik, úgy nemcsak szerzetesi, hanem Bodhisattva Parajika bűnt is elkövetnek.

A Buddha azon tanítványai, akik nem tettek a Brahmacaryára fogadalmat és monogám házasságban élnek, az e házassággal járó nemi kapcsolattal nem követnek el Bodhisattva – Parajika bűnt.

Ezzel szemben a házasságon kívüli nemi kapcsolatot minden esetben Bodhisattva – Parajika bűnnek kell tekinteni.

A Negyedik Nagyobb előírás megtiltja a hamis beszédet. A Buddha tanítványa sem maga nem bocsátkozik hamis beszédbe, sem másokat nem bátorít arra, nem ad helyet hamis beszédnek, nem elegyedik a hamis beszéd okaiba, feltételeibe, módjaiba és karmájába, olyannyira, hogy nem mondja hogy látott valamit, amit nem látott, vagy hogy hazudjon fizikai, vagy mentális cselekedetek útján. A Bodhiszattvának mindig őriznie kell a helyes beszédet, és a helyes nézeteket és más lényeket is azok őrzésére kell tanítania. Ha ezzel szemben a deviáns nézetek és a deviáns karma terjesztésében vállal részt, úgy ezzel Bodhisattva Parajikát követ el.

KOMMENTÁR:

A hamis beszéd bűn, mert félrevezet másokat. A Pancashila szerint kétféle hamis beszédet különböztetünk meg. súlyosat, és kevésbé súlyosat. A súlyosabb kategóriába tartozik pld. az olyan hamis beszéd, melyben valaki azt állítja, hogy elért valamit, amit nem ért el. (Pl. Arhatságot, v. annak valamelyik fokát, v. valamely Bodhisattva fokozatot). A Bodhisattva előírásokban, szemben a Pancashila előírásaival, nem osztható fel az előírás a fentiek szerint. A Negyedik Nagyobb Szabály tiltja a hamis beszédet minden különbségtevés nélkül. Négyféle hamis beszédet különböztetünk meg:

1.Látni valamit, és azt letagadni, vagy a nem-látottat látottnak mondani.

2.Hallani valamit, és azt letagadni, vagy a nem-hallottat hallottnak mondani.

3.Tudatában lenni valaminek, és az ellenkezőjét állítani, vagy nem lenni tudatában valaminek, és az ellenkezőjét állítani.

4.Tudni valamit és nemtudást színlelni, nem tudni valamit, és tudást színlelni.

NEM ELEGYEDIK A HAMIS BESZÉD OKAIBA, FELTÉTELEIBE, MÓDJAIBA ÉS KARMÁJÁBA : Tartózkodik a modorosságtól, a lenyűgöző viselkedésmódtól, avagy a furcsa viselkedés-módtól (mely ritkaságánál fogva alkalmas arra, hogy rendkívüli bölcsességet sugalljon). A Bodhisattva, ha a Sutrát magyarázza, a magyarázat után azonnal elhagyja a színhelyet, nem várva dícséretre és magasztalásra.

A Bodhisattva-Parajika bűn elkövetéséhez öt feltételnek kell fennállnia egyidőben:

1.Akihez beszélünk élő személy.

2.Tudatában vagyunk annak.

3.Szándékunkban van megtéveszteni.

4.Ha azt állítjuk, hogy elértük a Tizedik, vagy Hetedik Bodhisattva-Bhumit, a Pratyekabuddhaságot, vagy az Arhatság negyedik fokozatát.

5.A személy akihez beszélünk, megérti amit mondunk.

Az Ötödik Nagyobb előírás megtiltja a részegítő italokkal való kereskedést. A Buddha tanítványa sem maga nem kereskedhet részegítő italokkal, sem másokat nem bátoríthat erre; nem lehet részes a részegítő italokkal való kereskedés okaiban, feltételeiben, módjaiban és karmájában, mivel a részegítő italok a bűnök okozói. A Bodhisattvának olymódon kell befolyásolnia a lényeket, hogy azok a ragyogó és átható fényességű bölcsesség felé forduljanak. Ha ezzel szemben úgy befolyásolja a lényeket, hogy azok deviáns kifordított módon gondolkodjanak, úgy ezáltal Bodhisattva – Parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR:

A Pancashila ötödik előírása megtiltja a részegítő italok fogyasztását, de nem szól azok árúsításáról. Az Ötödik Bodhisattva – Parajika előírás a tilalmat csak az árusításra terjeszti ki. Miért van ez így? Azért, mert a Bodhisattva-Előírások követőjéről feltételezett, hogy a Pancashila előírásokat már megkapta, és azokat betartja. A részegítő italok fogyasztásával magunknak, árusitásával viszont másoknak ártunk. És mivel a Bodhisattva legfőbb törvénye a másokon való segítés, a másoknak való ártástól végképpen tartózkodnia kell. A tilalom kiterjed a kábítószerekre is, mivel az Ötödik Bodhisattva szabály szelleme az elme-állapotot károsan befolyásoló szerek ellen irányul.

A Bodhisattva – Parajika bűn az alábbi öt feltétel fennállása esetében következik be:

1.Akinek részegítő italt (kábítószert) adnak el, az egy élőlény.

2.Az eladó tudatában van annak, hogy az egy élő lény.

3.Az eladás profit érdekében történik.

4.Ha az valóban részegítő, vagy kábító szer.

5.Ha az eladás és vétel ténylegesen megtörténik.

A Hatodik Nagyobb Előírás megtiltja a Négy Gyülekezet tagjai álltal elkövetett bűnökről való beszédet. A Buddha tanítványa sem maga nem beszél a Bodhisattva Sanghatagok, a világi Bodhisattvák, Bhikshuk, vagy Bhikshunik bűneiről, sem másokat nem bátorít erre. Nem lehet részes ennek okaiban, feltételeiben, módozataiban és karmájában, a Négy Gyülekezet bűneiről való beszédnek. Amikor a Bodhisattva meghallja egy rossz-szándékú kívülálló, vagy a Kis Jármű egy gonosz terjesztőjét olyan dolgokról beszélni, melyek nincsenek összhangban a Dharmával és a Buddhizmusban érvényes előírásokkal, akkor szánalmat érezve az ilyen becsmérlők iránt tanítania, és a Nagy Jármű igaz hitére kell vezetnie őket. Ha ezzel szemben a Bodhisattva a Buddhadharmán belüliek hibáiról beszél, akkor ezzel Bodhisattva-Parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR:

A NÉGY GYÜLEKEZET: 1.Bhikshuk, vagyis férfi szerzetesek, 2. Bhikshunik, vagyis női szerzetesek, 3.Upasakák, vagyis férfi buddhisták, 4. Upasikák, vagyis női buddhisták.

BODHISATTVA SANGHATAGOK: mindazok a Bodhisattva előírásokkal felruházott személyek, akik egyúttal tagjai a Bhikshu-, v. Bhikshuni-Sanghának.

VILÁGI BODHISATTVÁK: Mindazok a Bodhisattva-Előírásokkal felruházott személyek, melyek nem élnek szervezett közösségben.

E fentiek alkotják a Négy Gyülekezetet, a Hatodik Előírás szerint, akiknek bűneiről és hibáiról nem beszélhetünk a Sangha jóhírének érdekében. Sokan fogják úgy találni, hogy ez nem más, mint a “mundér becsületének védelme”, amit világi szervezetek is gyakorolnak.

De az olyan közösségek, melyek szilárdan állnak a Bodhisattva-Pratimoksha platformon, sohasem fogják a bűnöket és hibákat leplezni. A bűnöket és hibákat leplező közösségek nem tekinthetők továbbá buddhista közösségnek, ezeket legjobb minél hamarabb elhagyni, nehogy az osztott közös karma folytán visszahúzó karmikus tetteket vesgyünk magunkra. Az ilyen közösségből kiváló személy nem szűnik meg a Bodhisattva Sangha tagja lenni: sőt, ő marad meg igazán a Bodhisattva Sanghában.

ROSSZÁNDÉKÚ KÍVÜLÁLLÓ: Hitetlenek, (materialisták), nem a buddhizmushoz tartozóak, az ún. Vajra- v. Tantra-yana azon követői, kik nem tartják be a Bodhisattva előírásokat, vagy azokkal ellentétes tanokat tanítanak, és mindazok, akik egy v. több Parajika megsértésével elvágták magukat a buddhizmustól.

A KIS JÁRMŰ EGY GONOSZ TERJESZTŐJE: Az a Shravaka-yana követő, aki becsmérli a Mahayanát, annak követőit, v. tanításait. ( Ha ezt nem teszi, úgy nem nevezhető gonosznak, akár Arhat is lehet az illető.)

A Hatodik Parajika elkövetéséhez hat feltételnek kell fennállnia:

1.Akihez beszélünk az élőlény.

2.Tudjuk hogy az egy élőlény.

3.Szándékosan beszélünk a bűnről.

4.Ha valóban (ténylegesen) beszéltünk róla.

5.Ha akihez beszélünk, nem Bodhisattva Előírásokkal felruházott személy.

6. Ha a személy, akihez beszéltünk, megérti amit mondtunk.

A Hetedik Nagyobb Előírás megtiltja a magunk dicséretét és mások ócsárlását. A Buddha tanítványa sem nem dicséri önmagát, sem másokat nem ócsárol, sem másokat nem bátorít erre. Nem lehet részes az öndícséret és mások ócsárlásának okaiban, feltételeiben, módozataiban, és karmájában. A Bodhisattvának el kell tűrnie a rágalmazást és támadást még más lények helyett is. El kell fogadnia az előnytelen helyzeteket, és meghagyni másoknak az előnyösöket. Mindezekért ha a Bodhisattva saját érdemeivel dicsekszik és elrejteni igyekszik a másokét azzal hogy őket rágalmazza, akkor ezzel Bodhisattva Parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR

A magunk erényeinek, érdemeinek dicséretét és mások leszólását tiltja a Hetedik Nagyobb előírás.

NEM LEHET RÉSZES AZ ÖNDICSÉRET ÉS MÁSOK ÓCSÁRLÁSÁNAK OKAIBAN, FELTÉTELEIBEN, ÉS KARMÁJÁBAN: Mint ahogy ebben vétkesek az önmagukat Buddhának, Bodhisattva – inkarnációnak kikiáltók, és mindazok, akik saját magukról e hírek terjesztését eltűrik, támogatják. Míg a tibeti Vajrayanában általános gyakorlat hogy Buddháknak, Bodhisattváknak címeztetik magukat, addig a Mahayanában egyetlenegy ilyen esetről sem tudunk, annyira nem, hogy még olyan esettel sem találkoztunk, hogy valaki azt állította volna, hogy “megvilágosodott”. Shinran Shonin inkább “Gotoku”-nak, “Ostoba Rövidhajú”-nak nevezte magát. A taiwani Chin Shan kolostor apátja, T’ai – cang minden előtte való leborulást leborulással viszonzott, lett légyen az szerzetes vagy világi, nem akarva magára venni azt a súlyos karmát, hogy esetleg egy Bodhisattva borul le előtte viszonzatlanul.

A Tang – kori Kínában egyszer egy magas rangú hivatalnok meglátogatta a T’ien T’ai hegyi Kuo Ch’ing kolostor apátját, Feng Kan-t.

“A régmúltban – mondta a hivatalnok – temérdek Bodhisattva járt ezen a világon, ma pedig egyet sem lehet találni.”

– Már hogyne lehetne! – mondta az apát, – itt nálunk is van kettő; ha óhajtja, találkozhat velük.

– Bizonyára a Buddha-csarnokban lévő agyag-, meg fa-szobrokra gondol – mondta a hivatalnok.

– Nem – felelte az apát – ezek valódi hús-vér Bodhisattvák. Én ennek a kolostornak az apátja vagyok, már hogyan is tréfálnék ilyen dolgokkal? Az egyik neve Han Shan, a másiké Shih Te. Az egyik Manjushri Bodhisattva, a másik Samantabhadra Bodhisattva. Ott találja őket a konyhában, az egyik szakács, a másik meg a teaviz forraló.

Meg is találta a hivatalnok a konyhában őket, de bizony csalódott, ha ékes-fényes Bodhisattvákat várt. Borzas hajú, szakállas, szakadt ruhájú alakok voltak ezek, még szerzeteseknek sem nézte volna őket senki. De hát ha az apát azt mondta, hogy Bodhisattvák, mégis csak kell lennie valaminek a dologban, úgyhogy elkezdett leborulásokat végezni előttük.

– Mit csinálsz, mit csinálsz? – érdeklődött a két szerzetes. – Miért borulsz le előttünk ?

– Feng Kan apát mondta, hogy ti Manjushri Bodhisattva és Samantabhadra Bodhisattva megjelenései vagytok, ezért borulok le előttetek.

– Feng Kan-nak eljárt a szája, túl sokat beszél mostanában. – Ezeket mondva lépéseket tettek hátrafelé, egészen addig a helyig, amit ma a T’ien T’ai hegyén “Holdfény-Szikla”-ként ismernek.

– Miért borulsz le előttünk – kérdezték – mikor még Amitabha Buddha előtt sem borulsz le?

– Amitabha Buddha? – kérdezte a hivatalnok – Ugyan, ki légyen az?

– Ki lenne más, mint az apát, Feng Kan. Eléje menjél, előtte hajlongjál. Hagyj csak minket. – Eként szólt a két szerzetes, mégegyszer hátralépve, eltűnve a sziklában.

A hivatalnok sietett vissza, hogy leborulhasson Amitabha Buddha előtt: de Feng Kan már eltávozott e világról, és teste a halál jegyeit mutatta föl, mikor a hivatalnok rátalált. Mert ez a Bodhisattvák törvénye: amikor felismerik őket, távozniuk kell ebből a világból.

A Hetedik Nagyobb előírás megszegése öt feltétel kölcsönös fennállása esetén következik be:

1 Akihez beszélünk, az élőlény.

2. Tudatában vagyunk ennek.

3.Ha szándékunkban áll magunkat dícsérni, v. másokat ócsárolni.

4.Ha kifejezetten dícsérjük magunkat, vagy ócsárlunk másokat, tulajdonságokat, jellemet, képességet, társadalmi státuszt, szakértelmet, testi, egészségbeli tulajdonságokat, bűnöket, erényeket, hajlandóságokat, pozitiv, v. negatív színben feltüntetve.

5.Ha a magunk dicséretének, v. mások ócsárlásának tény-alapja van. (Ennek hiányában nem ezt az előírást sértjük meg, hanem a hazugság és rágalmazás ellenit).

A Nyolcadik Nagyobb előírás megtiltja a zsugoriságot és inzultust. A Buddha tanítványa nem járhat az irígység útján, nem bátoríthat másokat erre, nem lehet vétkes az irígység okaiban, feltételeiben, módozataiban és karmájában. Ha a Bodhisattva egy szegény, vagy hiányt szenvedő személlyel találkozik, ki kérni jön, úgy adnia kell neki mindent, amire szüksége van. Ha a Bodhisattva gonosz, vagy gyűlölködő gondolatokat táplál az ilyen személy iránt vagy nem ad neki még egy garast, egy szál tűt, v. fűszálat sem, vagy nem beszél egy mondatot vagy pár szót sem a Dharmáról annak, ki a Dharma után kutat, s ha még ezen fölül szidja, vagy megalázza az illető személyt, akkor ezáltal Bodhisattva Parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR

A Nyolcadik Nagyobb előírás megtiltja az általunk birtokolt javak, – így a Dharma – visszatartását, meg nem osztását.

A Bodhisattva Parajika bűn öt feltétel fennállásával valósul meg:

1.Az aki kér, egy élő személy.

2.Tudjuk, hogy az élő személy.

3.Szándékunkban áll a zsugoriság és inzultus.

4.Ha úgy állítjuk be, hogy zsugoriságunk és az inzultus jogosult.

5.Ha az illető megérti, hogy mit mondunk neki.

A Kilencedik Nagyobb előírás megtiltja a határozott gyűlölködést, és a bocsánatkérés visszautasítását. A Buddha tanítványa nem lehet gyűlölködő, nem bátoríthat másokat erre, és nem elegyedhet a gyűlölködés okaiba, feltételeibe, módozataiba és karmájába. Mindig meg kell őriznie kedvességét, könyörületét, fiúi engedékenységét. Ha mindezekkel szemben visszaélő módon bánik az érző, vagy nem érző lényekkel, durva beszéddel vagy ököllel, késsel, bottal megtámadva őket, vagy engesztelhetetlen gyűlöletet táplálva irántuk még az őszinte megbánók, és megbocsájtást keresők közeledését is visszautasítja, úgy ezáltal Bodhisattva Parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR

VISSZAÉLŐ MÓDON BÁNIK AZ ÉRZŐ, VAGY NEM-ÉRZŐ LÉNYEKKEL: A buddhizmus megkülönbözteti az érző és nem-érző lényeket. Így egy kő, szikla, vagy hegy ún. nem érző lény. Ezek megfoghatatlan módon átalakult lények, melyek bizonyos spirituális kvalitás kisugárzói. Bizonyos környezet – ahogy ezt mindnyájan képesek vagyunk érzékelni – fölemelő, bizonyos más környezet szorongató, félelmet keltő hatást képes kifejteni. A Bodhisattva legelső törvénye a könyörületesség gyakorlása minden lény iránt, ezért tehát senki iránt haragot nem táplálhat.

A Kilencedik Nagyobb előírás megszegéséről a következő öt feltétel egyidejű fennállásakor beszélünk:

1.Az illető egy élőlény.

2.Tudjuk hogy élőlény.

3.Ha elménkben haragot érzünk, és nem akarunk kibékülni vele.

4.Ha olyan a megjelenésünk, viselkedésünk amely eleve elutasítja a közeledést.

5.Ha az illető megérti viselkedésünket.

A Tizedik Nagyobb előírás megtiltja a Hármas Drágaság (Triratna) rágalmazását. A Buddha tanítványa sem maga nem rágalmazza a Hármas Drágaságot, sem másokat nem bátorít erre, sem nem elegyedik a Hármas Drágaság rágalmazásának okaiba, feltételeibe, módozataiba, vagy karmájába. Amikor a Bodhisattva azt hallja, hogy egy kívülálló, vagy rosszándékú személy akár csak egy rágalmazó szót ejt ki a Buddháról, olyan fájdalmat érez, mintha háromszáz lándzsát szúrtak volna a szívébe. Hogyan tudna hát rágalmazó szavakat kiejteni a hitről, és a fiúi odaadásról megfeledkezni? Ezért ha a Bodhisattva megszűnik a hitre és a fiúi odaadásra gondolni, és gonosz, vagy deviáns személyeknek segédkezik a Hármas Drágaság rágalmazásában, akkor ezáltal Bodhisattva Parajika bűnt követ el.

KOMMENTÁR

A Tizedik Nagyobb előírás másik elnevezése. “Szabály a Deviáns Nézetek és Deviáns Beszéd Ellen”. A Dharma deviáns magyarázata, a Dharma valós természetének ellentmondó magyarázat, a Dharma principiumokat nélkülöző magyarázata, a Dharma bizarr magyarázata mind a Hármas Drágaság rágalmazását jelenti. Ezt a rágalmazást követi el az, aki a Dharmát nem a Buddha szándéka szerint magyarázza, pl . viragha-dharma (a vágy-nélküliség Dharmája) helyett ragha-dharmát (a vágyak Dharmája) tanít aki a Dharmát inverz módon (viparyaya) magyarázza, vagy örök megsemmisülést, nihilizmust (uchedavada) tanít, vagy nem tanítja az inherens Tathagatagarbhát. A Buddha a Tíz Tathagatagarbha Sutrában és a Mahaparinirvana Nama Mahayana Sutrában elmagyarázta Tanai végső értelmét, és kijelentette, hogy Tanait eszerint kell felfogni, értelmezni, és tanítani. Az e Sutrákban kifejtett Tanítás a Dharma végső értelme, a permanens (Nitartha) tanítás.

A Dharmát mindig a Vinaya szellemében kell magyarázni, a Vinayával szembe-menő magyarázat deviancia.

A deviáns nézeteket négy osztályba soroljuk:

1. A deviancia legfelsőbb foka : Az ok és okozat, vagyis a karma törvényének tagadása.

2. A deviancia középső foka: azt állítani, hogy a Hármas Drágaság nem ér fel a külső utakkal (más tanításokkal) vagy hogy a külső utak a Hármas Drágaság felett állnak. (A Buddha tanítványának tudnia kell, hogy egyedül a Buddha (buddhák) mutatta meg a Samsarából kivezető utat.

A többi tanítások is hasznosak lehetnek bizonyos szellemi fokon álló lények számára, de a Buddha tanítványa kizárólag a Hármas Drágaság Útját követi és tanítja, mely a Legfelsőbb, és Fölülmúlhatatlan Út).

3. A deviancia alsóbb foka: Elhagyni a Nagyobbat a Kisebbért; vagyis elhagyni a Nagyobbat a Kisebb kedvéért. A Nagyobb itt a Nagy Járművet, és a Kisebb a Kis Járművet jelenti.

4. Különböző deviáns nézetek: megalapozatlan zavarodott nézetek, melyek a buddhista principiumok nemismeretéből, vagy félreértéséből származnak.

Öt, egyidejű feltétele van a fenti Bodhisattva Parajika bűnnek:

1.Akihez beszélünk, az élő személy.

2.Tudatában vagyunk, hogy élő személy.

3. Szándékunkban áll a Hármas Drágaság rágalmazása.

4.Kiejtettük a rágalmazó szavakat.

5.Akihez beszéltünk, megértette szavainkat.

Érdemes tanulói az Útnak, tanulmányozzátok a Tíz Bodhisattva Pratimoksha Előírásokat, ne szegjétek meg azokat, még a legkisebb mértékben sem, nem is beszélve arról, hogy mind a tizet megszegnétek! Ha valaki megszegi ezeket az előírásokat, úgy ebben az életben nem fog előre haladni a Bodhi Útján. Pozicióját szintúgy el fogja veszteni, legyen bár császár, kerék-forgató király (cakravartin), Bhikshu, Bhikshuni; ugyanígy elveszti pozícióját az Előrehaladás Tíz Szintjében, a Tíz Vajra Szinten, a Fejlődés Tíz Szintjében, a Tíz Alapban, vagy a Buddha-természet végleges tartózkodásában, el fogja veszteni mindezeket a poziciókat. Mindezenfelül alá fog zuhanni a három rossz útra, és nem fogja hallani szüleinek nevét, nem fog hallani a Hármas Drágaságról két vagy három kalpán keresztül. Ezért kell óvakodnunk, és nem megszegnünk ezeket az előírásokat.

Ti, Bodhisattvák, ezeket tanulmányozzátok a jelenben, ezeket fogjátok tanulmányozni a jövőben, és tanulmányoztátok a múltban. Tanulmányozzátok, tartsátok be őket tisztelettel !