Skip to content

Amitabha szútra

a Buddha elmondja az Amitabha szútrát

Ím, így hallottam: Abban az időben a Buddha Shravastiban tartózkodott a Jetavanában, az árvák és elhagyottak jótevőjének kertjében, a kiváló bhikshuk gyülekezetével, mind az ezerkétszáz ötvennel, mind az összes Arhatokkal, kiket a Gyülekezet ismert és elismert, úgymint Shariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakashyapa, Mahakaushtila, Revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Pindolabharadvaja, Kalodayin, Mahakhaphina, Vakkula, Aniruddha, az elöl-ülők, s mint ezek, úgy más Mahasthavirák; együtt az összes Bodhisattvákkal, Mahasattvákkal: Manjushri, a Dharma Hercege, Ajita Bodhisattva, Gandhastin Bodhisattva, Nityodukta Bodhisattva, s mint ezek, úgy más nagy Bodhisattvák; együtt az istenekkel Indra, az istenek királya és az egek lakóinak megszámlálhatatlan nagy sokasága.

Abban az időben a Buddha így szólt a fő-tanítvány Shariputrához:

“Innen tőlünk Nyugatra, százezermillió Buddha-kshetrán (Buddha-birodalmon) is túl, van egy világ, melyet a Legnagyobb Boldogságnak neveznek.
Ezen a földön egy Buddha, Amitabha nevezetű, éppen most tanítja a Dharmát.
Shariputra, vajon miért nevezik ezt a földet Legnagyobb Boldogságnak?
Mert ebben az országban egyetlen élőlény sincs kitéve szenvedésnek. Mindezért Legnagyobb Boldogságnak nevezik.
Mindezenfelül Ó Shariputra, a Legnagyobb Boldogságnak ez a földje hét kerítéssel van körülkerítve, hétrétű hálóval és a fák hét sorával körülkerítve, melyek a Négy Kincsesházból valók: mindezekért nevezik Legnagyobb Boldogságnak.
Mindezen felül, Ó Shariputra, a Legnagyobb Boldogság földjén vannak a Hét Ékszer tavai az erény és az érdem nyolc vizével töltve. Mindegyik tó feneke tiszta, arany-homok az alja; a négy oldalon a lépcsők arannyal, ezüsttel, lapislazulival és kristállyal vannak kirakva.
Feléjük pavilonok vannak emelve, arannyal, ezüsttel, lapislazulival, kristállyal, gyöngyházzal, bíborgyönggyel, és karneollal ékesítve; és a tavakban akkora lótuszvirágok vannak, mint egy kocsikerék; a zöld fény zöld színével, a sárga fény sárga színével, a bíbor fény bíbor színével, a fehér szín fehér színével finomak, csodálatosan illatozók és tiszták.
Shariputra, a Legnagyobb Boldogság Földjén való tudatra-ébredés eképen van sajátságosan felékesítve.
Mindezen felül Ó Shariputra, mennyei zene hallható mindig, a talaj pedig sárga arany.
A nap és az éj hat szakában a Mandarava – virágok esője hull, és a tiszta reggeleken e föld minden lénye zsákokba tölti e csodálatos virágok myriádjait, és felajánlja a más égtájak százezer – millió Buddháinak.
Étkezési időben visszatérnek saját országukba, és miután étkeztek, körbe sétálnak.
Shariputra, a Legnagyobb Boldogság Földjén való tudatra-ébredés eképpen van sajátságosan fölékesítve.
Mindezen felül, Ó Shariputra, ebben az országban csodálatos és ritka többszínű madarak vannak; fehér darvak, pávák, papagájok, kócsagok, kalavinkák és kétfejű madarak. A nap és az éj hat szakában e madárseregek harmonikusan, gyönyörűen énekelnek.
Tiszta és örömteli hangon hirdetik az Öt Gyökeret, az Öt Hatalmat, a Bodhi Hét Részét, a Bölcsesség Nyolc Útjának Részeit, s úgy más Dharmákat, mint ezeket.
Mikor e föld élőlényei hallják ezeket a hangokat, akkor mind a Buddhára gondolnak, a Dharmára gondolnak, a Sanghára gondolnak.
Shariputra, ne mondd, hogy ezek a madarak karmikus vétkeik megtorlásaként születtek így. És vajon miért ?
Ezen a Buddha – földön a három rossz újraszületés nem létezik.
Shariputra, ezen a Buddha – földön még a három rossz útnak a neve sem létezik, mennyire kevésbé valóságában!
Kivánva, hogy a Dharma minél kiterjedtebben legyen hirdetve, Amitabha Buddha transzformáció útján hozta létre ezeket a madarakat.
Shariputra, amikor ezen a Buddha – földön a lágy szellő lengedez, az ékszer – fák sorai és az ékszer – hálók fínom és csodálatos hangot adnak, mint ha százezer-fajta zene egyszerre szólna. Mindazok kik hallják ezeket a hangokat, kitárják szívüket a Buddhának, a Dharmának és a Sanghának.
Shariputra, a Legnagyobb Boldogság Földjén való tudatra-ébredés eképpen van az erények jutalmazására felékesítve.
Shariputra, mit gondolsz ? Miért nevezik ezt a Buddhát Amitabhának ?
Shariputra, e Buddha fényének ragyogása mérhetetlen, akadály nélkül beragyogja a Tíz Világtájat mindenfelé, ezért nevezik Amitabhanak.
Mindezenfelül Ó Sháriputra, ennek a Buddhának és az Ő népének élete mérhetetlen és határtalan asankhyeya kalpákra terjed ki: Mindezért nevezik Amitayusnak.
Shariputra, mióta Amitabha elérte a Buddhaságot, tíz kalpa múlott el.
Mindezenfelül Ó Shariputra, ennek a Buddhának felmérhetetlen, határtalan sokaságú Shravaka tanítványa van, mind Arhatok, számuk megszámlálhatatlan; ugyanígy a Bodhisattvák Gyülekezete.
Shariputra, a Legnagyobb Boldogság Földjén való tudatraébredés eképpen van sajátságosan felékesítve.
Mindezenfelül Ó Shariputra, mindazok a lények kik a Legnagyobb Boldogság Földjén születnek, mind Avaivartikák.
Sokan vannak köztük, kik abban az életben elérik a Buddhaságot. Ezeknek a száma rendkívül nagy, kiszámíthatatlan, egyedül csak felmérhetetlen asakhyeya kalpákon keresztül lehetne elmondani.

Shariputra, mindazok az élőlények, kik hallják ezeket, meg kell hogy fogadják: “Ebben az országban akarok születni!” És miért ?
Mivel azok, kik ezt elérik, a legkiválóbb és legjobb emberek, s ezek mind egy helyre kerülnek.
Shariputra, nem elég ha valaki csak jó cselekedetek, áldások, jó gyökerek és okozati kapcsolatok birtokában van, hogy születést érjen el ezen a földön.
Shariputra, a jó család egy fia vagy lánya, ha hallja Amitabha nevét, és emlékezetében tartja akár egy napig, két napig, három, négy, öt napig, hat napig vagy hét napig, szívét meg nem zavarva, mikor ez a személy elér az élet végére, Amitabha és a Bodhisattvák Gyülekezete fog megjelenni előtte, és a Legnagyobb Boldogság Földjén, Amitabha Földjén fog születést elérni.
Shariputra, az élőlények javára való tekintettel mondom e szavakat :
Ha meghallják e szavakat, e fogadalmat kell tenniük : “Ebben az országban kívánok születni.”

Shariputra, ahogy én most dícsértem azokat az elképzelhetetlen jótéteményeket melyek Amitabha erényéből és érdeméből származnak, épp úgy teszik a többiek is Keleten: így Akshobhya Tathagata, Merudhvaya Tathagata, Mahameru Tathagata, Meruprabhasa Tathagata, Manjudhvaya Tathagata, mindezek a Buddhák, számtalanok mint a Gangesz homokszemei ; saját birodalmukban kinyújtják hatalmas és hosszú nyelvüket, betakarván velük a háromezerszer százezer (trisahasramahasahasra) világokat, ezeket az igaz, hiteles szavakat mondva:
“Élőlények, Ó ti mind, hinnetek kell, és magasztalnotok kell, tisztelnetek kell az elképzelhetetlen érdemét és erényét a Gondoskodó eme Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek.”

Shariputra, a Déli világban van Chandrasuryapradipa Buddha, Yasahprabha Buddha, Maharkiskandha Buddha, Meripradipa Buddha, Anantavirya Buddha: mindezek a Buddhák számtalanok, mint a Gangesz homokszemei; saját birodalmukban kinyújtják hatalmas és hosszú nyelvüket betakarva vele a a háromezerszer százezer világokat, ezeket az igaz, hiteles szavakat mondva:
“Élőlények, Ó ti mind, hinnetek kell és magasztalnotok kell, tisztelnetek kell az elképzelhetetlen érdemét és erényét a Gondoskodó eme Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek.”

Shariputra, a Nyugati világban van Amitayus Buddha, Amitaskandha Buddha, Amitadhvaja Buddha, Mahaprabha Buddha, Maharatnakhetu Buddha Suddharashríprabha Buddha, mindezek a Buddhák számtalanok, mint a Gangesz homokszemei, saját birodalmukban kinyújtják hatalmas és hosszú nyelvüket, betakarva vele a háromezerszer százezer világokat, ezeket az igaz, hiteles szavakat mondva:
“Élőlények, Ó ti mind, hinnetek kell és magasztalnotok kell, tisztelnetek kell az elképzelhetetlen érdemét és erényét a Gondoskodó eme Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek.”

Shariputra, az Északi világban van Maharkiskandha Buddha, Vaisvanaraninirghosa Buddha, Dundubhishvaranirghosa Buddha, Dushpradharsha Buddha, Adityasambhava Buddha, Jaleniprabha Buddha, Prabhakara Buddha; mindezek a Buddhák számtalanok mint a Gangesz homokszemei, saját birodalmukban kinyújtják hatalmas és hosszú nyelvüket, betakarva vele a háromezerszer százezer világokat , ezeket az igaz, hiteles szavakat mondva:
“Élőlények Ó ti mind, hinnetek kell, tisztelnetek kell az elképzelhetetlen érdemét és erényét a Gondoskodó eme Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek.”

Shariputra a Nadir világában van Simha Buddha, Yasas Buddha, Yasahprabhava Buddha, Dharma Buddha, Dharmadhara Buddha, Dharmadhvaya Buddha; mindezek a Buddhák számtalanok, mint a Gangesz homokszemei, saját birodalmukban kinyújtják hatalmas és hosszú nyelvüket, betekarva vele a háromezerszer százezer világokat, ezeket az igaz, hiteles szavakat mondva:
“Élőlények Ó ti mind, hinnetek kell, tisztelnetek kell az elképzelhetetlen érdemét és erényét a Gondoskodó eme Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek.”

Shariputra, a Zenit világában van Brahmaghosha Buddha, Nakshatraraja Buddha, Indrakhetu dhvajaraja Buddha, Gandhottama Buddha, Gandhaprabhasa Buddha, Maharkiskandha Buddha, Ratnakusuma smpushppitagatra Buddha, Salendraraja Buddha, Ratnotpalashri Buddha, Sarvasthadharsha Buddha, Sumerukalpa Buddha; mindezek a Buddhák számtalanok, mint a Gangesz homokszemei, saját birodalmukban kinyújtják hatalmas és hosszú nyelvüket, betakarva vele a háromezerszer százezer világokat, ezeket az igaz, hiteles szavakat mondva:
“Élőlények, Ó ti mind, hinnetek kell, tisztelnetek kell az elképzelhetetlen érdemét és erényét a Gondoskodó eme Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek.”

Shariputra, mit gondolsz? Miért hívják ezt a Gondoskodó Sutrájának, akit minden Buddhák védelmeznek ?
Shariputra, ha egy jó ember, vagy jó asszony hallja, és megtartja ezt a Sutrát, és hallja a neveit mindezeknek a Buddháknak, ez a jó ember, vagy asszony a Gondoskodó, akit minden Buddhák védelmeznek, aki visszafordíthatatlanul eléri az Anuttara Samyak Sambodhit. (A Legfelsőbb Teljes Megvilágosodást.)
Mindezekért Ó Sháriputra, mindannyiótoknak el kell fogadni és hinni az én szavaimat, éppúgy mint az összes Buddhák szavait.
Shariputra, azok az emberek, akik már megfogadták, akik most fogadják meg, vagy akik a jövőben fogják megfogadni : “Amitabha Birodalmában kivánok születni.”, mindezek az emberek, születtek légyen bár ezelőtt, vagy most vannak születőben, vagy ezután fognak születni – mindezek az emberek visszafordíthatatlanul elérik az Anuttara Samyak Sambodhit.
Mindezekért Ó Shariputra, minden jó ember és jó asszony akinek hite van, meg kell hogy fogadja: “Ebben a Birodalomban kívánok születni !”

Shariputra, mint ahogy én most magasztalom a minden Buddhák érdemeit és erényeit, éppúgy mindezek a Buddhák mindannyian magasztalják az én elképzelhetetlen érdemeimet és erényeimet, ezeket a szavakat mondva:

“Shakyamuni Buddha rendkívül ritka és nehezen véghezvihető tettekre képes. A Saha világban a rossz ötszörösen zavaros korszakában (Pancakashaya) a Kalpa zavaros közepén, a nézetek zavarában, a szenvedések zavarában, az élőlények zavarában és az élet zavarában elérte az Anuttara Samyak Sambodhit, és az élőlények javáért mondta el ezt a Dharmát, melyet az egész világ vonakodik elhinni.
Shariputra, neked tudnod kell, hogy az ötszörös zavar rossz korszakában gyakoroltam mindezeket a nehezen megtehető tetteket, és az egész világ érdekében hirdettem ezt a Dharmát : Nehéz elhinni, valóban rendkívül nehéz !”

Miután a Buddha elmondta ezt a Sutrát, Shariputra, és mind a bhikshuk, mind az istenek, emberek és asurák es mások, az összes többi világokból, meghallgatván amit a Buddha mondott, boldogan fogadták, hittel tudomásul véve meghajoltak, majd visszavonultak.

Ez a vége az Amitabha Sutrának, melyet a Buddha mondott el.

(fordította: Ananda/Rev. Dr. Ősz Lajos)