Skip to content

Közösségi nap (Magyarpolány, 2021 június 13)

  • by

Közösségi napunk első részében a Brahma Hálója (Brahmadzsála) Szútra 48 kisebb előírása közül a 19. kisebb előírással, a megfelelő tudás nélküli tanítás tilalmáról beszélgetünk. Ezt követően a Buddha Természet (Tathagatagarbha) Szútra kifejtését hallgatjuk meg.

A tizenkilencedik kisebb előírás megtiltja a kétértelmű beszédet (mely veszekedést okoz). Valahányszor a Buddha tanítványa egy előírásokkal felruházott Bhikshuval találkozik, aki füstölő-pálcát tart a kezében és a Bodhiszattva Úton jár, akkor nem támaszt viszályt érdemes személyek között, nem terjeszt hamisságot és rágalmat közöttük. Ha a Bodhiszattva ezzel ellentétben cselekszik, úgy megszegi ezt a kisebb előírást, és ezzel beszennyező bűnt követ el.

A beszélgetés reggel 9:00 órakor kezdődik. Az étel felajánlást 11:00 és 12:00 között fogyasztjuk el. Ebéd után a “Visszatérés a 88 Buddhához” recitációt gyakoroljuk.