Skip to content

Közösségi nap (Csetény, 2021 július 18)

  • by

Közösségi napunk első részében a Brahma Hálója (Brahmadzsála) Szútra 48 kisebb előírása közül a 20. kisebb előírással, az állatok megszabadításának elmulasztását szabályról beszélgetünk. Ezt követően a Buddha Természet (Tathagatagarbha) Szútra kifejtését hallgatjuk meg. Délután a Nagy Könyörület mantrát és a Tiszta Földön Születés dharanit recitáljuk.

A huszadik kisebb szabály megtiltja az állatok megszabadításának elhanyagolását. A Buddha tanítványa mindig fenntartja a könyörület elmeállapotát, éppúgy, mint a lények megszabadításának gyakorlatát. Így kell gondolkodnia: minden hímnemű lény az apám volt egykor és minden nőnemű lény az anyám volt egykor. Nincs egyetlen lény sem, aki nem adott volna nekem életet előző életeim során. Ezért mind a hat létbirodalom lakói a szüleim. Így, ha valaki megöli és megeszi ezeket a lényeket, akkor az én szüleimet mészárolja le. Továbbá megöli azt a testet, mely egykor az enyém volt, mivel, mind a föld-elem és víz-elem megelőzőleg testem része volt, mint ahogy a tűz-elem és a lég-elem szolgálta alapvető szubsztanciámat. Ezért mindig követnem kell a lények megszabadításnak gyakorlatát, és minden életben az örökké létező és jelenvaló Dharmában kell születnem, hogy másokat is a lények megszabadítására tanítsak. Ezért ha a Bodhiszattva azt látja, hogy valaki egy állat megölésére készül, mindet el kell követnie, hogy azt megmentse és megvédje, hogy megszabadítsa a szenvedéstől és nehézségektől. Továbbá a Bodhiszattva Előírásokat kell használnia és magyaráznia abból a célból, hogy tanítsa, megszabadítsa és átformálja ezeket a lényeket. Azon a napon, amikor valakinek az apja, anyja vagy testvére meghal, kérnie kell egy Dharmamestert, hogy tanítsa a Bodhiszattva Előírásokat, a Szútrákat és az Erkölcsi Előírásokat, hogy az abból származó áldást az elhunyt számára fölajánlja, mely őt a Buddha látására vezeti, és az emberek vagy istenek közötti születéset biztosítja. Ha a Bodhiszattva nem a mondottak szerint cselekszik, akkor megszegi ezt a kisebb előírást, és ezzel beszennyező bűnt követ el.

A beszélgetés reggel 9:00 órakor kezdődik.