Skip to content

Közösségi nap (Csetény, 2021 április 18)

  • by

Közösségi napunk első részében a Brahma Hálója (Brahmadzsála) Szútra 48 kisebb előírása közül a 18. kisebb előírással, a megfelelő tudás nélküli tanítás tilalmáról beszélgetünk. Ezt követően a Buddha Természet (Tathagatagarbha) Szútra kifejtését hallgatjuk meg.

A tizennyolcadik kisebb előírás megtiltja, hogy valaki megfelelő tudás nélkül tanítson. A Buddha tanítványának tanulmányoznia kell a Szútrák 12 osztályát. Aki a szabályokat recitálja, meg kell tartania a Bodhiszattva szabályokat a nap és az éj mind a hat időszakában. Meg kell értenie jelentéseiket, és princípiumaikat, melyek a Buddha természet lényegét képezik. Ha a Bodhiszattva akár csak egy mondatot, vagy verset is nem képes megérteni az Erkölcsi Előírásból vagy azok okaiból és feltételeiből és hamisan azt állítja, hogy képes megmagyarázni őket, úgy becsap másokat és önmagát is, ezért ha a Bodhiszattva nem érti meg az adott Dharmát és ennek dacára szabályátadó mesterként működik, úgy ezzel megszegi ezt a kisebb előírást és beszennyező bűnt követ el.

A beszélgetés reggel 9:00 órakor kezdődik. Az étel felajánlást 11:00 és 12:00 között fogyasztjuk el. Ebéd után a Meng Hegyi Szertartást gyakoroljuk..