Közösségi napunkon a Brahma Hálója szútra 48 kisebb előírása közül a 17. kisebb előírással, a hivatalos hatalomra támaszkodó erőszakos adománygyűjtés tilalmáról beszélgetünk.

A tizenhetedik kisebb előírás megtiltja a hivatalos hatalomra támaszkodó erőszakos adománygyűjtést. A Buddha tanítványa nem dörgölődzik királyokhoz, hercegekhez, kormánytagokhoz, vagy más hivatalnokokhoz, étel, ital, gazdagság, jótétemények, ajándékok vagy hírnév érdekében. Nem keresi befolyásos személyek támogatását a célból, hogy követelődzően léphessen fel, másokat megüthessen, vagyonukat elkoboztassa, javaikat kisajátíthassa. Az ilyen cselekedetek rossz szándéktól és mohóságtól vezéreltek. Ezért ha a Bodhiszattva így viselkedik, vagy másokat erre bátorít, úgy teljes híjával van a könyörületnek és a fiúi szeretetnek, megszegi ezt a kisebb előírást és ezzel beszennyező bűnt követ el..

A beszélgetés reggel 9:00 órakor kezdődik.