Skip to content

Közösségi nap (Csetény, 2021 január 16)

  • by

Közösségi napunkon a Brahma Hálója szútra 48 kisebb előírása közül a 15. előírással, az elferdített tanítás tilalmával foglalkozunk.

A tizenötödik kisebb szabály megtiltja a deviáns, vagyis elferdített tanítást. A Buddha tanítványa a Nagy Jármű Szutráit és Erkölcsi Előírásait tanítja a Buddha tanítványainak, a helytelenül gondolkodó kívülállóknak, a közeli rokonok hat fajtájának és jó tudású tanácsadóknak. Úgy kell tanítania őket, hogy megértsék a princípiumokat a tanításokban, hogy a Bodhi-elhatározást felkeltse bennük, hogy előrehaladjanak az Előrehaladás Tíz Tudatállapotában, a Fejlődés Tíz Tudatállapotában, a Tíz Vadzsratudat Állapotban, hogy ebben a harminc tudatállapotban megértsék a Dharma rendjét és funkcióját. Ezért ha a Bodhiszattva rossz szándékúan és perverz módon inkább a két jármű szutráit és Erkölcsi Előírásait magyarázza vagy a Shravakákét, vagy a kívülállók és deviánsok értekezéseit, akkor megszegi ezt a kisebb előírást és ezzel beszennyező bűnt követ el.

A beszélgetés reggel 9:00 órakor kezdődik.