Skip to content

Közösségi nap (Csetény, 2021 február 14)

  • by

Közösségi napunkon a Brahma Hálója szútra 48 kisebb előírása közül a 16. előírással, a perverz tanítás tilalmával foglalkozunk.

A tizenhatodik kisebb előírás megtiltja a Dharma perverz (züllött, elferdített) módon való magyarázatát, személyes haszonszerzés céljából. A Buddha tanítványának tanulmányoznia kell a Tiszteletet Keltő Magatartást, a Szutrákat és az Erkölcsi Előírásait a Mahajána szerint, és mélyrehatóan felmérni azok princípiumait (alapelveit). Ezek után tanítania kell a hozzá harminc vagy háromszáz mérföld távolságból érkező novícius Bodhiszattvának a Nagy Jármű Szútráit és erkölcsi törvényeit, az aszketikus gyakorlatokat a Dharma szerint, súlyt helyezve arra, hogy a Bodhiszattvának akár egész testét is el kell égetnie, vagy egyik kezét vagy egy ujját fel kell ajánlania a Buddhának, mert ha nem így tesz, úgy nem igazi tagja a Bodhiszattva Szanghának. Egész testét, húsát, kezét és lábát fel kell ajánlania az éhező tigriseknek, farkasoknak, oroszlánoknak és az éhező kísérteteknek (préták). Meg kell nekik magyaráznia az Igazi Dharmát, az előírásos módon, hogy elméjükben a mély megértést kifejlesszék. Ezért ha a Bodhiszattva személyes haszonszerzés céljából nem úgy cselekszik, ahogy cselekednie kell, vagy ha a Szutrákat és az Erkölcsi Előírásokat perverz módon, vagy a szöveg összefüggéséből kiragadva tanítja, vagy a Hármas Drágaságot rágalmazó módon beszél, úgy, ezáltal megszegi ezt a kisebb előírást és így beszennyező bűnt követ el.

A beszélgetés reggel 9:00 órakor kezdődik.