Skip to content

Közösségi nap (Csetény, 2020 január 12)

  • by

Ezen a napon a Brahma Hálója szútra 48 kisebb előírásából a nyolcadik kisebb szabályán elmélkedünk.

A nyolcadik kisebb szabály megtiltja a Nagy Járműtől való elfordulást. Ha a Buddha tanítványa elméjében elfordul az örök érvényű Nagy Jármű Szútráktól és Erkölcsi Előírástól és kijelenti, hogy azok nem ténylegesen a Buddha szavai, ezen felül elfogadja és fenntartja a két jármű és a kívülállók nem kielégítő nézeteit, beleértve tiltásait, deviáns nézeteit, szövegeit és Erkölcsi Előírásait, úgy megszegi ezt a kisebb előírást és ezzel beszennyező bűnt követ el.

A beszélgetés a délelőtt kilenc órakor kezdődik.

Email: bodhicitta108@gmail.com