Negatív Buddhizmus

Szerző: Ananda (Rev. Dr. Ősz Lajos)

Ez a kifejezés nem mostani modern találmány - mi sem áll tőlünk távolabb, mint a modernitás - a 14. században élt Láma Dolpopa említi először a "Negyedik Zsinat" című művében, mint "negatív Dharmát". Ez szerinte a Kaliyugának, a sötétség korának, vagyis korunknak a Dharmája.

A nihilista Nietzsche a jövőbe nézve, azt tanácsolta a későbbi korok nihilistáinak a "Wille zur Macht" című könyvének 132. paragrafusában, hogy használják a buddhistákat segédcsapatként. Ezt a tanácsot meg is fogadták, és a mai negativ buddhistákból a nihilizmus önkéntesen szolgáló segédcsapata lett. Az itt következő írás egy ilyen volt önkéntes segítőtől - Thereváda szerzetestől - származik, aki valószínűleg megelégelte ezt a csúf szolgálatot.

"Ha a buddhizmus gyors desztillátumát akarjuk adni annak alapvető elemeiből, egy szóval azt mondhatjuk, hogy nemlétezés, hogy a Buddha azt kívánja az embertől, hogy a meditáció útján tegye üressé magát, rombolja le a "gondolkodó princípiumot", így az annihiláció beálltával a Nirvána elérhető. Ezentúl a buddhizmusnak nincs más felajánlanivalója. Ezzel összhangban a lélek ideája a semmit jelentő koncepció a buddhizmus számára. Ez az ember legnagyobb tévedése.

A semmi tátongó pofájába nézve ez sohasem éli túl a tisztító holokausztot, ez pusztul el elsőnek a tagadás lángjaiban. És igen, ennek el is kell tűnnie, mivel sok buddhista szerint a lélek az oka a szenvedésnek. Jobb lenne lélektelen automatának születni, mint a lélek ideájához ragaszkodni.

Először is a Buddha arra tanít minket, hogy fogadjuk el a külső világot, belülről viszont romboljuk le magunkat. A buddhizmus arra tanít minket, hogy NEGATÍVAK és PASSZÍVAK legyünk, hogy fogadjuk el a teljes megsemmisülést, mikor az jön, amikor már szenilis vén bolondok vagyunk és a társadalom érdeke mielőbbi halálunk, és maradványaink gyors eltakarítása. Ezért a buddhizmus egy tökéletes vallás egy tudományos alapokon nyugvó kultúra számára. Ez (a buddhizmus) alapvetően nem értékel semmit. De nem is ítél el. Valóban, engedjük hogy a szörnyetegek uralják a világot! Hadd terrorizáljanak kegyetlenül minden szívet az egész földön, - mert mindez semmit sem jelent! Mi mind egyenlőek vagyunk semmisségünkben a Buddha, a Semmi Krisztusa szerint."

VEN. VIBHAVA THERA

Íme a NEGATÍV BUDDHIZMUS rövid summázata, egy Theravada szerzetes részéről. Mondanom sem kell, gyönyörű perspektívák. Csakhogy ehhez nem kell vallás. Ennek az elfogadásához egészen más szükségeltetik: retardált elmeállapot, szélütött dekadencia. Mégis, sokan azt gondolják: ez a buddhizmus. Mi, akik a Pozitív Buddhizmus követői vagyunk, el kell hogy mondjuk az embereknek, hogy mindennek a Buddha Tanításához nincs köze. A Buddha az Örök Élet Birodalmát (Amataya Dhatuya) igérte a lények számára, és nem rongy, megvetésre méltó kiégett megsemmisülést. Senki ne merje azt mondani, hogy a Buddha hazudott!