Húsevő "Bodhiszattvák"???

Írta: Upasika Bodhicitta (Ősz Gizella)

EREDETI TANÍTÓNK SHAKYAMUNI BUDDHA tanítása abban különbözik más vallások tanításától, hogy minden életet egyformán véd. A NE ÖLJ! kiterjed az összes ézrő lényre, mivel lényegüket tekintve nem különböznek. Minden érző lényben benne van a Buddha-természet/Tatagathagarba.

A Buddha a MAHAPRINIRVANA , LANKAVATARA és SURANGAMA SUTRÁKBAN a Mahayana követőinek egyértelmüen megtiltotta a húsevést , mivel az állatoknak is Buddha természetük van.

A Mahayana Követőjének mindig és mindenkor a Bodhisattva Ideált kell követnie. Soha nem feledkezhet meg a részvét és könyörület gyakorlásáról.

Sajnos közismert tény, hogy sok " Buddhista Tanító"??? megeszi a húst, a tanítványaival pedig elhiteti, hogy azt pusztán "NAGY KÖNYÖRÜLETBŐL" teszi.

Namkhai Norbu Rimpoche egy előadásán így érvelt:

"Húst nem enni : ez a kis részvét gyakorlata. Azonban akiben nagy részvét van, az húst eszik, mert ezálltal karmikus kapcsolatot hoz létre az elfogyasztott lényekkel.E karmikus kapcsolat következtében az elfogyasztott lény ismét találkozni fog azzal aki őt megette. Annak tanítványá válva elérheti a megszabadulást. Ezzel a tanító igazán segít rajta, míg ha nem ette volna meg, akkor ugyan átmenetileg esetleg megkímélte volna bizonyos szenvedéstől, viszont az állat továbbra is a szamszara és ezáltal a szenvedések körforgásában marad. Tehát húst nem enni: kis részvét. Húst enni: nagy részvét."

A Jatakakban a Bodhisattva felajánlja a testét az állatoknak. Miután az állatok azt elfogyasztják a kövatkaző életükben a Bodhisattva tanítványai lesznek. A láma ennek pont az ellenkezőjét állította. Az érvelése tehát nem más mint "INVERZIÓ"

AZ ELSŐ BÓDHISZATTVA PARAJIKA (Fejlevágó Dharma)

AZ ELSŐ NAGYOBB ELŐÍRÁS MEGTILTJA AZ ÖLÉST. A BUDDHA TANÍTVÁNYA SEM MAGA NEM ÖL, SEM MÁSOKAT NEM BIZTAT AZ ÖLÉSRE, NEM SEGÉDKEZIK AZ ÖLÉSBEN, NEM DICSÉRI AZ ÖLÉSBEN TETTESEKET, ÉS NEM ÖRÜL AZ ÖLÉSNEK. NEM HASZNÁL SEMMILYEN ESZKÖZT ÉLŐLÉNYEK MEGÖLÉSÉRE, MÉG MANTRÁKAT SEM, TOVÁBBÁ A BODHISATTVA AZ ÖLÉS FELTÉTELEIBEN ÉS MÓDJÁBAN ÉS KARMÁJÁBAN NEM LEHET RÉSZESE, SZÁNDÉKOSAN EGYETLEN EGY ÉLŐLÉNYT SEM ÖLHET MEG. A BODHISATTVA ELMÉJÉBEN MINDIG A LEGMAGASABBRA TARTJA A KEDVESSÉGET, KÖNYÖRÜLETET, A FIÚI ENGEDÉKENYSÉGET. MINDEZEKÉRT MINDEN ÜGYES EZKÖZT FEL KELL HASZNÁLNIA AZ ÉLŐLÉNYEK MEGMENTÉSÉRE. EZÉRT HA A BODHISATTVA SZÁNDÉKOSAN MEGÖL EGY ÉLŐLÉNYT VAGY MEGELÉGEDÉST FEJEZ KI EGY ÉLŐLÉNY MEGÖLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN , EZÁLTAL EGY BODHISATTVA PARAJIKA BŰNT KÖVET EL.

A harmadik kisebb Bodhisattva előírás szintén megtiltja a húsevést:

A BUDDHA TANÍTVÁNYÁNAK NEM SZABAD SEMMILYEN LÉNY HÚSÁT ENNIE, MERT HA EZT TESZI, ÚGY MEGTÖRI A KÖNYÖRÜLETET ÉS JÓSZÍVŰSÉGET ÉS A BUDDHATERMÉSZET MAGJÁT, ÚGY HOGY MINDEN LÉNY ÓVAKODNI FOG TŐLE. EZÉRT MINDEN BÓDHISATTVÁNAK ÓVAKODNIA KELL A HÚSEVÉSTŐL, MIVEL A HÚSEVÉS HATÁRTALAN BŰNÖK FORRÁSA. EZÉRT, HA A BODHISATTVA KÉSZAKARVA HÚST ESZIK AKKOR MEGSZEGI EZT A KISEBB ELŐÍRÁST, ÉS EZÁLTAL BESZENNYEZŐ BŰNT KÖVET EL.

A tizenhatodik kisebb Bodhisattva előírás megtiltja a Dharma INVERZ magyarázatát.

A huszadik kisebb Bodhisattva előírás szerint az állatok megmentésének elhanyagolása szintén beszennyező bűn.

Egy Bodhisattva Úton járó soha nem lenne képes arra, hogy lemészárolt élőlények húsát egye.

Egy Bodhisattva minden élőlényt Apjának, Anyjának, Testvérének tekint!!!

MAITRI MAITRI MAHAMAITRI.