Buddhista alaptanítások

Szerző: Upasika Bodhicitta (Ősz Gizella)

A NÉGY NEMES IGAZSÁG (szanszkrit: caturāryasatyāni, páli: caturāriyasaccāni)

 1. A Szenvedés Nemes Igazsága (szanszkrit: duḥkha, páli: dukkha), küszködés, elviselhetetlen:

  Az élet szenvedés: a születés, betegség, öregség, halál a fájdalom, gyász, kétségbeesés a bánat, bizonytalanság, elválás szeretteinktől, ez mind szenvedés.

 2. A Szenvedés Keletkezésének Nemes Igazsága (szanszkrit: samudaya)

  A szenvedés keletkezésének oka a Vágy (szanszkrit: tṛ́ṣṇā)

  A Vágy az ami újraszületést von maga után: vágy az Itt és Most élvezetek és gyönyörök után, vágy az itt és most érzéki dolgok után, vágy a lét és nem-lét után...

 3. A Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága (szanszkrit: nirodha)

  Felismerése annak, hogy a szenvedés Megszüntethető.

 4. A Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága

  A NEMES NYOLCRÉTÜ ÖSVÉNY (szanszkrit: āryāṣṭāṅgamārga)

  1. HELYES MEGGYŐZŐDÉS: a szenvedés igazságának felismerése és ennek az IGAZSÁGNAK elfogadása.
  2. HELYES ELHATÁROZÁS: meggyőződve a szenvedés igazságáról megfogadni, hogy a Dharmát tanulmányozva, annak erkölcsi előírásit követve munkálkodik az érző lények javára.
  3. HELYES BESZÉD: A Dharma követője a legjobb tudása szerint tanítja a Dharmát, nem dicsőíti önmagát, nem szól le másokat, nem használ profán kifejezéseket, nem állít valótlan dolgokat, mindent a valós történtek szerint mond el, nem mentegetve önmagát sem másokat.
  4. HELYES CSELEKVÉS: a Dharma követője tetteiben mindig azt cselekszi amit szavaival állít, minden cselekedete az érző lények javára irányul.
  5. HELYES ÉLETMÓD: a Dharma követőjének a helyes beszédet és helyes cselekedetet alkalmaznia kell a mindennapi életben. Olyan foglalkozást választ amivel az érző lényeket segíti. Nem lehet: vadász, mészáros, katona.
  6. HELYES IGYEKEZET: a Dharma Útján járónak arra kell törekednie, hogy minden gondolata egészséges és tisztaszándéku legyen, az érző lények javára.
  7. HELYES ELMÉLYEDÉS: a Dharma Gyakorlója mindig tudatában van annak, hogy mi a helyes gondolkodás, helyes cselekedet, helyes érzés.
  8. HELYES MEDITÁCIÓ: A Dharma Gyakorlója arra törekszik, hogy gondolatait képes legyen egy pontra irányítani, és ezáltal a különböző Dhyana állapotokat elérni.

  Az Első és Második Ösvény gyakorlata a HÁRMAS MENEDÉK FORMULA elmondása (amit inkább úgy kell értelmezni, hogy visszamenni vagy hazatérni)

  A HÁRMAS MENEDÉK FORMULA

  A BUDDHÁHOZ FOLYAMODOM OLTALOMÉRT
  A DHARMÁHOZ FOLYAMODOM OLTALOMÉRT
  A SANGHÁHOZ FOLYAMODOM OLTALOMÉRT

  A Buddhához, a Tiszteletreméltóhoz, a Tökéletes Tanítóhoz folyamodom oltalomért
  A Dharmához, a Tiszteletre méltó Tökéletes Tanításhoz folyamodom oltalomért.
  A Sanghához, a Tiszteletre méltó Gyülekezethez folyamodom oltalomért.
  A BUDDHÁHOZ - A DHARMÁHOZ - A SANGHÁHOZ - FOLYAMODTAM OLTALOMÉRT.

  A Harmadik , Negyedik és Ötödik nemes Ösvény gyakorlata az ÖTÖS FOGADALOM (szanszkrit: Panca Shila)

  1. NE LÉGY ÁRTALMÁRA EGYETLEN EGY ÉRZŐ LÉNYNEK!
  2. NE VÉGY EL OLYASMIT AMIT NEM ÖNKÉNT ADTAK!
  3. NE MERÜLJ EL ÉRZÉKI, ÖSZTÖNÖS DOLGOKBAN!
  4. NE MONDJ VALÓTLANT!
  5. NE ÉLJ BÓDÍTÓ SZEREKKEL!

  A Hatodik, Hetedik és Nyolcadik Nemes Ösvény gyakorlata/ Az érző lényekre való gondolás.

  BUDDHA TANÍTVÁNYAI! A rossz karmát amit létrehoztatok kezdet-nélküli időktől fogva, irigységből, gyűlöletből és ostobaság által, testtel, szavakkal és gondolatokkal,
  BUDDHA TANÍTVÁNYAI BÁNJÁTOK MEG MIND!

  ÉRZŐ LÉNYEK! A rossz karmát amit létrehoztatok kezdet-nélküli időktől fogva irigység, gyűlölet és ostobaság által, testtel, szavakkal és gondolattal,
  ÉRZŐ LÉNYEK BÁNJÁTOK MEG MIND!

  SZENVEDŐ LELKEK! A rossz karmát amit létrehoztatok irigységből, gyűlöletből és ostobaság által, testtel, szavakkal és gondolattal
  SZENVEDŐ LELKEK BÁNJÁTOK MEG MIND!

  Az érző lények száma végtelen: Fogadom, hogy átsegítem őket.
  A szenvedés felmérhetetlen: Fogadom, hogy mind legyőzöm.
  A Dharma Kapuk megszámlálhatatlanok: Fogadom, hogy megtanulom őket.
  A Buddha Útja felülmúlhatatlan: Fogadom, hogy megvalósítom.
  Az Öntermészet lényeit; Fogadom, hogy átviszem.
  Az Öntermészet szenvedéseit; Fogadom, hogy megszüntetem.
  Az Öntermészet Dharma Kapuit; Fogadom, hogy teljesen megtanulom.
  Az Öntermészet Buddha Útjait; fogadom, hogy felismerem.

A HÁRMAS MENEDÉKFORMULA AZ ÉRZŐ LÉNYEKÉRT

A Buddha erejére támaszkodva fogadom, hogy minden érző lény megtisztult gondolattal maradéktalanul megérti a szenvedésből kivezető utat.
A Dharma erejére támaszkodva fogadom, hogy minden érző lény a Sutrák Kincsestárában mélyen elmerülve, oly nagy bölcsességre tesz szert mint az óceán.
A Sangha erejére támaszkodva fogadom, hogy minden érző lény egyetlen egy gyülekezetben gyakorolja a teljes békességet.

BÉKESSÉG MINDEN LÉNYNEK !

MAITRI MAITRI MAHAMAITRI.