A Tiszta Föld iskola doktrinális alapjai (1. rész)

Írta: Ananda (Rev. Dr. Ősz Lajos)

A TISZTA FÖLD ISKOLA DOKTRINÁLIS ALAPJAIT és eredetét szintén a Harmadik Tankerék-Forgatásig tudjuk visszavezetni.

A Végső Realitás (Dharmata) a Dharmakaya a Buddhák misztikus teste, melynek emanációja a Sambhogakaya, a "Mennyei Test", így Dharmakaya Amitabha, mint Dharmakara Bódhiszattva jelenik meg, és fogadalmat tesz egy soha nem látott tökéletességű birodalom létrehozására. A Dharmakara névnek három jelentése van. Az első a Dharma "A" betűje (AKARAM), a második a véghezvitel szubsztanciális tökéletessége, a harmadik pedig a Dharma Kincstára.

A Dharma Kincstára a Nirvana Négy Kincsét tartalmazza, és Dharmakara ebből hozta létre Sukhavati Tiszta Földjét.

A Négy Kincset a Samsarában hiába keressük, mert itt csak diametrikus ellentéteiket találjuk. Ez a Négy Kincs a NITYA (Állandóság), SUKHA (Áldás, boldogság), ATMAN (Igazi én) SUBHA (Tisztaság).

A fentiek tehát arra mutatnak, hogy a Tiszta Föld Iskola eredetileg a Mahaparinirvana és a Tathagatagarbha Szútrák filozófiai alapjait fogadta el. Dharmakara Bódhiszattva a Sukhavatit létrehozva Amitabha Buddha lett. Feltehetjük a kérdést, hogy akkor a Dharmakaya miért nem hozta létre egyenesen a Tiszta Földet, miért volt szükség arra, hogy Dharmakara Bódhiszattvaként jelenjen meg? A válasz erre az, hogy a Buddhák aktivitását mindig is a Bódhiszattvák képviselték, ezért Dharmakaya Amitabha aktivitásának Dharmakara Bódhiszattva a neve.

Sambhogakaya Amitabha, mivel földünknek, a Saha-világbeli Jambudvipának nem volt Buddhája, itt emanációként megjelent, mint Shakyamuni Buddha.

A Saha-világ egy olyan világot jelent, melyben a lényeknek küzdeniük kell a létért, lakói tehát nem tehetik meg, hogy meditációval, vallásos elmélkedésekkel töltsék idejüket. Shakyamuni Buddha, ahogy ezt az Avatamsaka Szútra is leírja, azért jött, hogy örömhírt hozzon az embereknek, hogy van egy Buddha, Amitabha, aki őértük tevékenykedik.

Ezért mondta el az Amitabha Szútrát, az egyedüli Szútrát, amit kérés nélkül mondott el. A többi Szútrák elmondását mindig kérte valaki, egyedül az Amitabha Szútrát nem kérte senki, mivel erről a Szútráról Shakyamunit kivéve senki sem tudhatott.

A buddhista tanítások mindig tekintettel vannak az emberi képességekre, amit három osztályba sorolnak: vannak akik kiváló képességekkel tendelkeznek, vannak akik nek képességük közepes, és vannak gyenge képességgel rendelkezőek. Azt szokták mondani, hogy a Tiszta Föld iskola az emberek mind a három osztálya számára a legkitűnőbb.

Honen Shonin hozzátette, hogy ez a tanítás jó a kiváló képességűek számára, akiknek elegük van a sok filozófiai csűrés-csavarásból, jó továbbá a szerény képességű, de őszinte emberek számára, akik szívük tisztaságával ráhagyatkoznak, nem jó azonban a közepes képességű tudálékosok számára, akikből hiányzik úgy az őszinteség, mint az igazi intelligencia.

A Tiszta Föld Iskola a Buddhák eredeti tanítását, a Halhatatlanság Birodalmának (Amataya Dhatuya) elérését tűzi ki követője számára.

A megtisztulás 81 foka a Tiszta Föld leirásában mint a 9x9-es beosztású Birodalom szerepel. Az alap a 3-as beosztás: 3 a közönséges, de hívő emberek számára, 3 a jó emberek számára, és 3 a szentek számára.

Így 9 osztályt kapunk, és a 9 osztály mindegyike még 9 részre oszlik, tehát mivel 9x9=81, a Tiszta Föld végül is 81 osztatú, ami a buddhista megtisztulás 81 fokozatával egyenlő.

Mindehez csatlakozik még a "Határvidék"is, ahol azok is újraszülethetnek, akik jócselekedeteket hajtottak végre abból a célból, hogy a Tiszta Földön szülessenek újra, de nem volt elég hitük, és bizalmuk a Buddhában.

A különböző Tiszta Földek közül Amitabháé a legkiválóbb, mivel ez kívül esik a Samsarán. Aki itt születik, az Avaivartika lesz, azaz "Vissza Nem Eső." Ez azt jelenti, hogy a Bódhiszattva Úton járóknak, akik nem a Tiszta Föld irányzatot követik, három kalpán keresztül kell gyakorolniuk ahhoz, hogy első fokozatú Bódhiszattvák legyenek. További tízezer kalpán keresztül kell még gyakorolniuk, hogy elérjék a hetedik, vagyis a "Vissza Nem Eső" fokozatot. Mindezt a Tiszta Föld Iskola követője elérheti egyetlen élet alatt!

Saját erőből (japánul: jiriki) ez természetesen el nem érhető. Ehhez mások ereje (japánul: tariki) szükséges, és ezek a "mások" a Buddhák. De a "jiriki" és a "tariki" tulajdonképpen nem különíthető el egymástól, mivel a bennünk lévő Buddha-természet nélkül semmire sem mennénk.

Így a hit a Tiszta Földben a bennünk lévő Buddha-természet megtisztítása és aktivizálása, és a Bódhicsitta felkeltése abból a célból, hogy valódi születést érjünk el Nyugat Áldott Földjén.

NAMO ARYA AMITABHAYA BUDDHAYA