A JODO SHU ISKOLA DOKUMENTUMAI

A Jodo szekta tanításainak rövid összefoglalása.
(Honen levele Kurodani Shoninhoz)

Fordította: Ananda (Rev. Dr. Ősz Lajos)

Miután gondosan megvizsgáltam azokat a feltételeket, melyek szükségesek ahhoz hogy az érző lények születést érjenek el a Legnagyobb Áldás Tiszta Földjén, úgy találtam, hogy nem számít ha valakinek a vallásgyakorlata bármilyen gyenge is, nem kell kételkednie, mert a Szent Név tízszeri ismétlése teljesen elég, valójában még az egyszeri kiejtése is. És az sem számít, milyen nagy bűnös az ember, akkor sem szabad kételkednie, mert Amida nem veti meg az embert, legyen az bármennyire is szennyes a bűntől.

Lett légyen a mostani idő teljesen degenerált, mégse kételkedjünk. Mert még azok az érző lények is akik a Dharma eltűnése utáni periódusban élnek, újra tudnak születni a Tiszta Földön. Mennyivel inkább a mi időnkben élők!

Még ha valóban tisztátalanok vagyunk is, nem kell kételkednünk, hogy elérjük az Ojo-t, mivel specifikusan kijelentetett, hogy mi, akik közönséges emberek vagyunk, rossz hajlamokkal szennyezettek, mégis elérjük azt.

Az univerzum tíz irányában valóban sok Tiszta Föld van, és mi azért keressük a Nyugati Tiszta Földet, mivel itt még azok is, akik elkövették a Tíz Gonosz Cselekedetet, és az Öt Halálos Bűnt, el tudják érni az Ojo-t.

Azért adjuk magunkat minden Buddhák között Amidának, mivel Ő elfogadja mindazokat, akik elismétlik az Ő Szent Nevét háromszor, vagy ötször. Azért választottuk a Nembutsut a többi vallási gyakorlatok közül, mivel ez megegyezik a Buddha eredeti fogadalmával (Hongwan). Ha Amida Buddha eredeti fogadalmára bízzuk magunkat, újraszületve a Tiszta Földön minden vágyunk beteljesedik. Ha az Eredeti Fogadalom hajójára szállunk, úgy minden a hitünkön múlik. Minden örömnél nagyobb öröm, hogy elérhettük azt, amit oly nehéz elérni: emberi lényként születni, kapcsolatba kerülni az eredeti fogadalommal, vallásos hitet elérni, megszabadulni a Samsarából, és végül a Tiszta Földön születni.

Ezért - bár hiszünk abban, hogy még az is aki elkövette a Tíz Gonosz Cselekedetet, és az Öt Halálos Bűnt, újraszülethet a Tiszta Földön, - mégse legyünk bűnösek még a legkisebb vétekben sem! És ha egy bűnös ember így születést érhet el, mennyire inkább egy jó ember! Így ismételjük a Nembutsut, bízva benne, hogy tízszeri ismétlése, sőt még egy sem lesz hiába: ismételjük azt szüntelenül.

Mert ha valaki egyszer elmondva a Nembutsut, elérheti az Ojo-t, mennyire inkább az, aki sokat ismételgeti! Ahogy Amida Buddha maga mondta a Fogadalomban: "Ha nem úgy lesz, ahogy megfogadtam, ne érjem el a megvilágosodást!" És most Ő az áldott Földön van, úgy jön el értünk, hogy találkozzék velünk, amikor meghalunk. A Tiszteletreméltó Shaka (Shakyamuni) örömmel fogja látni, hogy tanításait követve megszabadultunk a körforgásból, ugyanúgy a Hat Világtáj Buddhái szintén örvendeznek hogy bízva tanúságtételükben a Tiszta Földön születtünk, melynek tiszta áldottságából sohasem fogunk kiesni.

Legyen ezért örömünk olyan hatalmasan magas, mint az ég felettünk,s oly mély, mint alattunk a föld. Ezért tehát akár járunk, akár állunk, ülünk vagy fekszünk, akárhol is vagyunk, ne szűnjünk meg köszönetet mondani Amitabha Buddhának, hogy még ebben az életben kapcsolatba kerülhettünk az eredeti fogadalommal.

A fogadalomnak azokba a szavaiba kell helyeznünk legnagyobb bizalmunkat, amelyben könyörületesen azt mondja: "ha csak tízszer is hívja a nevemet" - mint ahogy Zendo is ezt tartotta a legfontosabbnak...

Vannak olyanok akik azt mondják, hogy a bűntől való óvakodás és a magunk megjobbítása, és a Nembutsu gyakori ismételgetése egyenlő a kételkedéssel Amida megváltó hatalmában. Van talán valahol is olyan hely a Sutrákban ahol Amida fölbátorítja az embereket a bűnre? Bizonyosan nincs! Ezek a dolgok mind azoktól jönnek, akik nem tudnak megszabadulni gonosz cselekedeteiktől, akik korábbi bűnös életüket akarják folytatni. Az ilyen kimondottan értelmetlen és hamis állításokkal félrevezetik a tudatlan embereket, felbiztatva őket a bűn további követésére, felkavarva a gonosz szenvedélyeket bennük. Az ilyenek nem mások, mint démonok hordái, cselekedeteikben hitetlenek, és úgy kell tekintenünk rájuk, mint akik ellenségeink abban, hogy születést érjünk el Anraku (a Béke és Áldás) Tiszta Földjén. Ismételten, azt mondani hogy a Szent Név gyakori ismételgetése az önerő (jiriki) principiumát erősíti, kifejezett tudatlanságra mutat, és szánalmas tévedés. Még ha néhányszor el is kell ismételnünk a Szent Nevet saját erőnkből, ugyanakkor száz, vagy ezer ismétlés hangzik el úgy hogy teljesen bízunk Amida megváltó hatalmában, a fogadalom erejében, az akkor is az Amida hatalmából való megszabadulást jelenti.

Ezért azoknak a Nembutsuja, akik birtokában vannak az ún. mentális állapotoknak, bármikor is hívják a Szent Nevet, percről percre, nappal és éjjel, sehogyan sem nevezhető önerőből (jiriki) való Nembutsunak ameddig felnéznek Amidára, és csak az Ő megváltó erejében bíznak.

Mégis, a Három Mentális Állapotra vonatkozva egyesek azt mondják, hogy az ember megérti őket, ha ismétli a Nembutsut, és birtokukba jut, de mi történik a tudatlan emberekkel, akik a Három Állapotnak a nevét sem ismerik?

Nos, meg kell ismételnem, ez egy nagy félreértés. Még ha valaki annyira tudatlan is, hogy nem ismeri ezeknek a Mentális Állapotoknak a neveit, de bízik Amida fogadalmában minden kételkedés nélkül szívében, és így ismételgeti a Szent Nevet (NAMUAMIDABUTSU), akkor máris birtokában van ezeknek a Mentális Állapotoknak.

És így ha valaki őszinte szívvel gyakorolja a Nembutsut, ezek a Mentális Állapotok önmaguktól fölébrednek benne. Így még a legtudatlanabbak is, akik a Nembutsut gyakorolják, haláluk idején megvalósítják a születést a Tiszta Földön, teljesen összeszedett elmével.

NAMUAMIDABUTSU