A JODO SHU ISKOLA DOKUMENTUMAI

Fordította és közzétette: Ananda (Rev. Dr. Ősz Lajos)
Helyszín: Nanticoke, PA, USA
Időpont: 2006 április 2 (vasárnap, 17:42)

Honen Shonin, a Tendai volt szerzetese 1175-ben elhagyta a Tendai főkolostorát, és megalapította a Jodo Shu Amidista szektáját. Ez volt az első önálló Tiszta Föld irányzat, mely nem volt többé függeléke sem a Zennek, sem a Shingonnak, vagy Kegonnak, hanem önálló tanítással rendelkezett. Ez a tanítás része a Pozitív Buddhizmusnak, mivel a Tiszta Földet, Amitabha Nyugati Paradicsomát Vasubandhu Bodhisattva tanítása szerint szemléli.

Vasubandhu Bodhisattva ezt mondja a Jodoron-ban: "Amitayus Buddha Földjének díszei a fenomenális aspektusai egy csodálatos világnak, amely a Végső Realitásból jelent meg."

A Tiszta Földet tehát a Nirvana environmentális megjelenésének tekinti.

Ugyancsak így szól a Jodoron 4. Gathajában: "A Nagy Könyörületből, - mely inherens a helyes útban - és a szupramundán Jóságból jött létre (a Tiszta Föld). Mindezek megfelelnek a Nirvana Sutra tanításának. Nem véletlen, hogy Shinran Shonin, Honen tanítványa Kyogyoshinsho című munkájában legtöbbet a Nirvana Sutrából idéz!

Ezért határoztuk el a Jodo Shinshu dokumentumainak közlését. Az első a Tan legrövidebb összefoglalása, melyet Honen két nappal a Tiszta Földre való távozása előtt diktált le fő-tanítványának, Genshinnek.

ICHIMAI KISHOMON (EGY-LAPOS DOKUMENTUM)

A Nembutsu amelyet tanítok nem a kontemplativ Nembutsu amit a tanult mesterek tanítanak Kínában és Japánban, nem is a recitativ Nembutsu melyet a "Nen" teljes megértésével gyakorolnak a tanulmányokból eredően. Ez semmi más, mint a NAMU AMIDA BUTSUT mondani, azzal a meggyőződéssel, hogy a kimondásával teljes bizonyossággal születés érhető el a Tiszta Földön. A Három Mentális Állapot és a Négy Gyakorlat mind bennfoglaltatik abban a meggyőződésben, hogy mindenki születést ér el a NAMU AMIDA BUTSUN keresztül.

Ha nekem ennél nagyobb tudásom lenne, kívül esnék Shakyamuni és Amida kegyelmén, és Amida megváltó hatalmán.

Azok, akik hittel elfogadják a nembutsut, ámbár mélyen járatosak Shakyamuni élethosszig tartó tanításában, ne fitogtassák bölcsességüket és tanultságukat, hanem gyakorolják a nembutsut olyan egyszerűséggel és őszinteséggel, mint a tanulatlan apácák (amanyudo) akik nem jártasak eléggé a buddhista tanításokban.

Lepecsételve kezem lenyomatával, tanúságtételül.

A Jodo Shu hite és gyakorlata ezen az egy oldalon bőven ki van fejtve. Nekem, Genkunak nincs más tanításom ezen kívül. Hogy tanításomat nehogy félremagyarázzák halálom után, azért tettem ezt a testamentumot.

A Kenryaku második évében (1212) január 23-án.